GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
AİLE EĞİTİMİ/OÖE306A
Dersin Adı: AİLE EĞİTİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Fulya TEMEL, Prof.Dr. Esra ÖMEROĞLU, Doç.Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN, Yrd.Doç.Dr Zeynep KURTULMUŞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/web/ftemel/, http://websitem.gazi.edu.tr/site/omeroglu, http://websitem.gazi.edu.tr/site/tsahin, http://websitem.gazi.edu.tr/site/zeynepkurtulmus
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ftemel@gazi.edu.tr, temel.fulya@gmail.com, esra.omeroglu@gmail.com tsahin@gazi.edu.tr,ftezel68@gmail.com ,zeynepkurtulmus@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Aile eğitiminin önemini, gerekliliğini ve amacını kavrar
Türkiye'de ve Dünyada’da uygulanan aileye yönelik uygulamaları bilir ve programları tanır
Aile eğitim çalışmaları planlar ve uygular
Okul öncesi Eğitim Programlarında aile katılım çalışmalarının önemini ve amacını bilir
Okul öncesi Eğitim Programlarında aile katılım çalışmaları planlar ve uygular.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Aile eğitiminin önemi
2. Hafta  Aile eğitiminin hedefleri, ilkeleri
3. Hafta  Aile eğitim modelleri
4. Hafta  Türkiye'de uygulanan aile eğitim programları
5. Hafta  Dünyada uygulanan aile eğitim programları
6. Hafta  Ailelerle grup halinde çalışma
7. Hafta  Ailelerle grup halinde çalışma, anne babalarla bireysel çalışma
8. Hafta  Ara Sınavlar
9. Hafta  Ailelerle bireysel çalışma
10. Hafta  Aile eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler
11. Hafta  Aile eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler
12. Hafta  Ailelerin okul öncesi eğitim programlarına katılımı
13. Hafta  Ailelerin okul öncesi eğitim programlarına katılımı
14. Hafta  Ailelerin okul öncesi eğitim programlarına katılımı
15. Hafta  FinalSınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Temel, Z. F. (2010). Aile Eğitimi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları. Anı Yayıncılık, Ankara. Tezel Şahin, F. Ve Özyürek, A. (2016). Anne Baba Eğitimi ve Aile Katılımı. İstatistik Dünyası, Ankara. Güler, T (Editör) (2010). Anne Baba Eğitimi. PEGEM AKADEMİ, Ankara. Çağdaş, A. ve Seçer, Z. (2008). Anne Baba Eğitimi, Kök Yayıncılık, Ankara Bilen, M. (1994). Sağlıklı İnsan İlişkileri. Altın Kitaplar, İstanbul.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  • Anlatım • Soru-Yanıt • Takım/Grup Çalışması • Gösterme • Uygulama - Alıştırma • Tartışma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
6
4
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
4
24
 Materyal tasarlama, uygulama
1
4
4
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
86
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X