GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ/OÖE214M
Dersin Adı: ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Neslihan Avcı, Yrd.Doç.Dr. Serap Demiriz, Öğr.Gör.Dr. Figen Şahin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/figensahin/bio
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  navcister@gmail.com , demiriz.serap@gmail.com, fugur.ece@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
- Eğitim programları ile ilgili temel kavramları açıklar.
- Eğitim programlarının temel bileşenlerini ve özelliklerini sıralar. - Okul öncesi eğitim programının temel özelliklerini açıklar.
- Okul öncesi programının bileşenlerini tartışır. - Okul öncesi programında öğretmenin yerini açıklar.
- Okul öncesi eğitimde öğrenme sürecinin nasıl planlanması gerektiğini açıklar. - Planlama yapılırken dikkat edilmesi gereken temel ilkeleri açıklar.
- Okul öncesinde kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerini sıralar. - Farklı öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl kullanılacağını tartışır.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin İşleniş Yönteminin Tartışılması, Uygulama İlkeleri, Değerlendirme, Yapılacak Etkinlikler Okul öncesi eğitim programlarının genel özellikleri
2. Hafta  Gelişimsel Eğitim Programı (DAP), Çocukluk anlayışı. Çocuğun eğitim-öğretim faaliyetlerine katılımı,
3. Hafta  Okul öncesi eğitim programı
4. Hafta  Okul öncesi eğitimde yaklaşımlar: Proje Yaklaşımı
5. Hafta  Okul öncesi eğitimde yaklaşımlar: Reggio Emilia Yaklaşımı
6. Hafta  Okul öncesi eğitimde yaklaşımlar: MontessoriYaklaşımı
7. Hafta  Okul öncesi eğitimde yaklaşımlar: High Scope Yaklaşımı Okul öncesi eğitimde yaklaşımlar: Bank Street Yaklaşımı Okul öncesi eğitimde yaklaşımlar: Wal
8. Hafta  VİZE
9. Hafta  Öğretim yöntem ve teknikleri: Drama Öğretim yöntem ve teknikleri: Oyun
10. Hafta  Öğretim yöntem ve teknikleri: Soru-cevap ve tartışma, Öğretim yöntem ve teknikleri: Problem çözme
11. Hafta  Öğretim yöntem ve teknikleri: Analoji Öğretim yöntem ve teknikleri: Deney
12. Hafta  Öğretim yöntem ve teknikleri: Gezi-gözlem
13. Hafta  Öğretim yöntem ve teknikleri: Beyin fırtınası-Scramble Öğretim yöntem ve teknikleri: Öyküleştirme (storyline) ve etkileşimli kitap okuma.
14. Hafta  Öğretim yöntem ve teknikleri: Gösteri Öğretim yöntem ve teknikleri: Müzik
15. Hafta  Yöntem ve Teknikleri Gözden Geçirme ve Genel Değerlendirme
16. Hafta  FİNAL
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  • MEB (2013). MEB Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. • MEB (2013). MEB Okul Öncesi Etkinlik Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. • MEB (2013). MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. • Temel, F. (2016). Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar. Ankara: Vize Yayıncılık. • Zembat, R. (2010). Okul Öncesinde Özel Öğretim Yöntemleri. Anı Yayıncılık. • Zembat, R. (2015). Okul Öncesi Eğitimde Öğretim Yöntemleri (Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim 19). Hedef Yayıncılık. • Kandır, A., Temel, Z. F., Erdemir, N., Çiftçibaşı, H. (2003) Okul Öncesi Eğitimde Proje Yaklaşımı ve Program Örnekleri. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul. • Kandır, A., Kurt, F. (2010) Proje Temelli Okul Öncesi eğitim Programı. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Tartışma, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
12
2
24
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
3
24
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
1
10
10
 Sunu hazırlama
1
5
5
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X