GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
OKUL ÖNCESİNDE OYUN/OÖE208A
Dersin Adı: OKUL ÖNCESİNDE OYUN
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Yard.Doç.Dr. Mümin Tufan, Öğrt. Gör. Ayşe Atalay
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://www.okuloncesi.gazi.edu.tr/oelemanlari.htm
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  tufanmum@hotmail.com aatalay@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çocuklardaki bedensel ve psikomotor gelişim özelliklerini bilir.
Oyunun tanımını, tarihçesini, evrelerini, oyunla ilgili görüşleri ve kuramları açıklar.
Oyunun çocuğun gelişimindeki önemini öğrenir.
Oyun etkinliklerini yapısal özelliklerine uygun olarak planlar, ortamı düzenler ve uygular.
Oyun etkinliklerinde yetişkinin-öğretmenin rolünü açıklar.
Planlanan oyun etkinliklerini uyguladıktan sonra uygun şekilde değerlendirmeyi öğrenir. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu dersin teorik kısmı yüz yüze ve uygulama kısmı etkinlik planlama ve uygulama şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Bedensel ve psikomotor gelişim
2. Hafta  Hareket eğitimi
3. Hafta  Oyunun tanımı, tarihçesi
4. Hafta  Oyunun Evreleri, oyunla ilgili görüşler, kuramlar
5. Hafta  Oyun çeşitleri
6. Hafta  Oyuncağın tanımı, önemi
7. Hafta  Vize sınavı
8. Hafta  Oyunun (beden eğitiminin) çocuğun gelişimine etkileri
9. Hafta   Oyun ortamı düzenleme
10. Hafta  Oyunda yetişkinin-öğretmenin rolü
11. Hafta  Okul öncesi eğitimde oyunun yapısal temelleri
12. Hafta  Okul öncesi eğitim programına uygun oyun etkinlikleri planlama
13. Hafta  Okul öncesi eğitim programına uygun planlanan oyun etkinliklerini uygulama ve değerlendirme
14. Hafta  Uygulanan oyun etkinliklerini tartışma
15. Hafta  Final sınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Önerilen kaynaklar: Okul Öncesi Dönemde Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi (Rasim Kale, İsmail Topkaya) 2013 MEB Okul Öncesi Eğitim Program Kitabı, Okul Öncesi Dönemde Oyun (Hedef Yayıncılık
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
   Var
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
3
60
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
6
2
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
6
3
18
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
115
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X