GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK EĞİTİMİ/OÖE206A
Dersin Adı: OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK EĞİTİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. İlkay ULUTAŞ, Doç.Dr. H. Elif DAĞLIOĞLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/uilkay/academic, websitem.gazi.edu.tr/site/daglioglu/academic
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ilkayulutas@gmail.com daglioglu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Okul öncesi dönemde matematik kavramlarını söyler,
Okul Öncesinde matematiksel düşünme becerilerinin gelişimini bilir.
Matematik kavramlarının öğretiminde uygun yöntem ve teknikleri bilir.
Matematik kavramları ve çocuklarda bunların gelişiminde öğretmen olarak görevini bilir.
Matematik gelişimini sağlayacak aktiviteleri söyler ve uygular.
Matematik kavramlarını diğer etkinliklerle bütünleştirerek uygular.
Çocukların gelişimine uygun olarak etkinliklerde düzenlemeler yaparak uygular.
Hazırladığı ve hazır olan matematik etkinliklerini değerlendirir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Matematiksel düşünmenin yeri ve önemi
2. Hafta  Bilişsel gelişim teorileri
3. Hafta  Matematiğin özellikleri, ilkeleri ve standartları
4. Hafta  Okul Öncesi dönemde matematiksel kavramların gelişimi
5. Hafta   Okul öncesi eğitim programında matematik eğitimi
6. Hafta  Matematik kavramları ve eğitimi: eşleme sınıflama(gruplama), karşılaştırma, sıralama
7. Hafta  Sayı kavramı ve işlemler
8. Hafta   Ara sınavı
9. Hafta  Okul öncesi dönem matematik eğitiminde uzay, geometri ve örüntü
10. Hafta  Okul öncesi dönem matematik eğitiminde grafik ve ölçme
11. Hafta  Okul öncesi matematik eğitiminde değerlendirme ve matematiği diğer etkinliklerle bütünleştirme
12. Hafta  Matematik etkinlikleri hazırlama ve uygulama
13. Hafta  Matematik etkinlikleri hazırlama ve uygulama
14. Hafta  Matematik etkinlikleri hazırlama ve uygulama
15. Hafta  Değerlendirme
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Aktaş Arnas Y, (2004). Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. Nobel Kitabevi, Adana. 2. Güven Y, (2000). Erken çocukluk döneminde sezgisel düşünme ve matematik, İstanbul: Yapa Yayıncılık 3. Akman, B. (Ed.) (2010). Okul öncesinde matematik eğitimi. Ankara: PegemA Yayıncılık. 4. Güven, Y. (2005). Erken çocuklukta matematiksel düşünme ve matematiği öğrenme. İstanbul: Küçük adımlar eğitim yayınları. 5. Ulutaş, İ.(Ed.) (2015). Okul öncesi Dönemde matematik eğitimi. Ankara: Hedef Yayıncılık 6. Kandır; A., Can Yaşar, M., Yazıcı, E., Türkoğlu, D. ve Yaman Baydar, I. (2016). Erken Çocukluk Eğitiminde Matematik. İstanbul; Morpa Kültür Yayınları.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
25
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
65
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
35
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
2
5
10
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
4
3
12
 Rapor hazırlama
3
2
6
 Sunu hazırlama
3
2
6
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
1
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
124
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X