GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM-II/OÖE202A
Dersin Adı: ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM-II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir Özçelik
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/ogretir
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ogretir@gazi.edu.tr, dilekogretir@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu ders sonunda örenciler gelişim araştırmalarının tarihini ve önemli kavramlarını kavrarlar.
Fiziksel, motor ve bilişsel gelişimin erken çocukluktaki seyrini kavrarlar (3-6 yaslar).
Oyun, gelişim, ve dil ve sembolik düşünce arasındaki bağları kavrarlar.
Erken çocuklukta dil, okuryazarlık, ve okullaşma arasındaki etkileşimi kavrarlar.
Erken çocukluktaki sosyal ve duygusal gelişimi, ve gelişimi kavrayışımızda aile ve kültürün konumunu kavrarlar.
Ve, erken cocuklukta ahlaki gelisim, cinsiyet ve kimlik gelişimini kavrarlar. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Gelişim Kuramları.
2. Hafta  Okul öncesi dönemde (3-6 yaslar) fiziksel ve motor gelişim.
3. Hafta  Fiziksel ve motor gelişim (devam).
4. Hafta  Okul öncesi dönemde bilişsel gelişim. -Piaget'in bakış açısı.
5. Hafta  Okul öncesi dönemde bilişsel gelişim. -Vygotsky'nin bakış açısı.
6. Hafta   Okul öncesi yıllarda oyun ve Sembolik düşünce.
7. Hafta  Ara sınav
8. Hafta  Okul öncesi dönemde dil ve okuryazarlık. Anadil ve ikinci dil edinimi.
9. Hafta  Okul öncesi yıllarda sosyal ve duygusal gelişim: -Sosyal yeterlilik ve gelişimi. -Duygusal yeterlilik ve gelişimi.
10. Hafta  Sosyal ve duygusal gelişim (devam). - Akran ilişkileri. -Kültürel edinim.
11. Hafta  Anasınıfından 3. sınıfa kadar gelişim.
12. Hafta   -Kohlberg'in Ahlak Gelişimi kuramı. -Akran İlişkileri.
13. Hafta  -Kimlik gelişimi. -Cinsiyet ve gelişim.
14. Hafta  Aileler, kültür, ve kültürel farklılıklar & Gelişim.
15. Hafta  Değerlendirme
16. Hafta  Finaller
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Laure Berk, Çocuk Gelişimi, Çeviren: Ali Dönmez ve Bekir Onur, İmge Kitabevi, 2013.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Cevap, Video ve diğer görsel medya sunumları, Sinif-içi ve online tartişma, yorum kağıtlarına verilen dönütler.
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
13
2
26
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
13
3
39
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
90
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X