GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
OKUL DENEYİMİ/OÖE213M
Dersin Adı: OKUL DENEYİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Bölüm öğretim elemanları
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://gef-okuloncesi.gazi.edu.tr/posts/view/title/ogretim-elemanlari-27894
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Okulöncesi eğitim kurumlarını tanır.
Okulöncesi eğitim kurumlarının örgüt yapısını ve toplumla ilişkilerini açıklar.
Gözlem yaptığı sınıftaki öğretmen ve çocukların özelliklerini açıklar.
Okul Öncesi Eğitim Programı'ndan yararlanma becerisi kazanır.
Etkinliklerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi hususunda deneyim kazanır.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yoktur.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin tanıtımı, amacı ve önemi
2. Hafta  Okul Müdürü ve Öğretmenle Tanışma, Okulun Örgüt Yapısını ve Okul Müdürünün Görevlerini inceleme
3. Hafta  Plan, yönerge ve açıklamalar
4. Hafta  Okul öncesi öğretmeninin bir gününü inceleme
5. Hafta  Eğitim ortamlarını inceleme
6. Hafta  Okul öncesi çocuğunun okuldaki bir gününü inceleme
7. Hafta  Ara Sınav
8. Hafta  Okul-aile ilişkilerini inceleme
9. Hafta  Okul-toplum ilişkilerini inceleme
10. Hafta  Öğretim yöntemleri ve öğretmenin iletişim yöntemlerini inceleme
11. Hafta  Öğretmenin sınıf yönetimini inceleme
12. Hafta  Etkinlikleri inceleme
13. Hafta  Etkinlikleri inceleme
14. Hafta  Etkinlikleri inceleme
15. Hafta  Okul deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Okul Deneyimi Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı.(2013).Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara:Milli Eğitim Bakanlığı.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Uygulama
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
20
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
4
56
 Okuma Faaliyetleri
1
2
2
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
4
4
 Materyal tasarlama, uygulama
1
6
6
 Rapor hazırlama
1
1
1
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
95
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X