GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
OKUL ÖNCESİNDE MÜZİK EĞİTİMİ/OÖE205A
Dersin Adı: OKUL ÖNCESİNDE MÜZİK EĞİTİMİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Okutman Hülya KAPKINER
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/kapkiner
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  kapkiner@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Müziğin çocuğun gelişimindeki yeri ve önemini açıklayabilir.
Temel müzik bilgilerini açıklayabilir.
0-6 yaş çocuğunun müzik gelişimi ve müzikal becerilerini değerlendirir.
Nefes, ses, çalışmaları uygular.
Ritim ve solfej çalışmalarına örnek verir.
Sesi doğru kullanma ve doğru şarkı söyleme tekniklerini analiz eder ve uygular. Okul öncesi çalgı tasarımı yapabilir, tasarlanan çalgıları kullanabil
Şarkı seçimini nasıl yapması gerektiğini analiz eder. Çocukta müzik beğenisinin geliştirilmesi (beğeni eğitimi) konusunda pratikler yapar.
Şarkı öğretim yöntemlerini bilir ve uygular. Müzikli dramatizasyon uygulamaları.
Çocuk şarkıları dağarcığı oluşturur. Özgün Hareket ve Dans Çalışmaları
Orff çalgılarını tanır ve eşlik çalışmalarına örnek verir. Eşlik çalgısı (Blokflüt, Melodika, Org, Gitar vb.) çalar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Müziğin çocuğun gelişimindeki yeri ve önemi. Okul öncesinde müzik eğitiminin önemi
2. Hafta  Temel müzik bilgileri
3. Hafta  Eşlik çalgısı (Blokflüt, Melodika, Org, Gitar vb.)
4. Hafta  Okul öncesi müzik eğitimiyle ilgili farklı yaklaşımlar
5. Hafta  Sesin korunması ve kullanılması
6. Hafta  Nefes ve ses çalışmaları. Sesi doğru kullanma
7. Hafta  Okul öncesi çalgı tasarımı
8. Hafta  VİZE
9. Hafta  Ritim çalışmaları yapar. Solfej çalışmaları yapar.
10. Hafta  Çocukta müzik beğenisinin geliştirilmesi (beğeni eğitimi)
11. Hafta  Çocukta müzik beğenisinin geliştirilmesi (beğeni eğitimi)
12. Hafta  Okul öncesi şarkı seçimi ve şarkı öğretim yöntemleri
13. Hafta  Çocuk şarkıları dağarcığı oluşturma
14. Hafta  Müzikli dramatizasyon çalışmaları
15. Hafta  Özgün hareket ve dans
16. Hafta  FİNAL
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   1.İ.Ö.Göncü,Ö.Ç.Yeşilkaya,(2013).Cd’li “Müzik Kutusu” Kitabı.Ankara: Vize Yayıncılık 2.Göncü,Ö.İ.,Aytepe,Ç. ve Değer.Ç.A .(2010).Ezgili Bilmece ve Tekerlemeler. Ankara: Vize Yayıncılık 3.Aytepe,Ç. ve Değer.Ç.A.,Göncü,Ö.İ. ve Ateşyakan ,B. (2010).Şarkı Dağarcığı -1 . Ankara: Vize Yayıncılık
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
   Yoktur
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
2
4
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
3
3
 Materyal tasarlama, uygulama
2
4
8
 Rapor hazırlama
2
4
8
 Sunu hazırlama
2
4
8
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
88
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X