GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM-I/OÖE201A
Dersin Adı: ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM-I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir Özçelik
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/ogretir
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ogretir@gazi.edu.tr, dilekogretir@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu ders sonunda örenciler çocuk gelişimiyle ilgili klasik ve güncel kuramları ve bakış açılarını kavrarlar.
Gelişim araştırmalarının tarihsel sürecini kavrarlar.
Doğumdan ilk okul cağına kadarki gelişimle ilgili temel kavramları, ve gelişimsel aşamaları kavrarlar.
Gelişimin biyolojik ve kültürel temellerini kavrarlar.
Doğum öncesi gelişim, ve yenidoğanın gelişimsel özelliklerini kavrarlar.
Bebeklik ve ilk çocuklukta (0-3 yas) fiziksel, bilişsel, duygusal, ve sosyal gelişim özelliklerini kavrarlar.
Bebeklik ve ilk çocuklukta dil gelişimi ve sembolik düşüncenin gelişimini kavrarlar.
Gelişimi ailesel, sosyal-kültürel, ve tarihi süreçler bağlamında anlamanın önemini kavrarlar.
Erken yıllardaki şefkatli ve özenli yetişkin-çocuk ilişkilerinin gelişimdeki yapıcı rolünü kavrarlar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş: Gelişimle ilgili temel kavramlar. Gelişim araştırmalarının tarihi.
2. Hafta  Klasik Gelişim Kuramları.
3. Hafta   Güncel Gelişim Kuramları.
4. Hafta  Gelişimin Biyolojik ve Kültürel Temelleri. Genetik-Çevre Tartışmaları.
5. Hafta  Doğum Öncesi Gelişim.
6. Hafta  Yenidoğan.
7. Hafta   Vizeler
8. Hafta  Fiziksel ve Motor Gelişim (Bebeklikten 3 yaşına kadar).
9. Hafta  Bilişsel Gelişim (Bebeklik-3 yaş).
10. Hafta  Sosyal ve Duygusal Gelişim (Bebeklik-3 yaş).
11. Hafta  Dil Gelişimi (Bebeklik-3 yaş).
12. Hafta  Oyun, Sembolik Düşünce ve Dil Gelişimi.
13. Hafta   İlk çocuklukta gelişimi desteklemek (0-3 yaş).
14. Hafta  Gelişimin ailesel, sosyal ve kültürel bağlamı.
15. Hafta  Değerlendirme
16. Hafta  Finaller
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Laure Berk, Çocuk Gelişimi, Çeviren: Ali Dönmez ve Bekir Onur, İmge Kitabevi, 2013.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım; Soru-Cevap; Video ve çeşitli görsel sunumlar; Sınıf-içi ve online tartişma; Yorum kağıtlarına verilen geri-dönütler.
 -- STAJ / UYGULAMA
   Yok.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
13
2
26
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
13
3
39
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
90
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X