GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNE GİRİŞ/OÖE101A
Dersin Adı: OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNE GİRİŞ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Doç. Dr. H. Elif DAĞLIOĞLU, Doç. Dr. Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   websitem.gazi.edu.tr/site/daglioglu/academic,, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/gulumser/academic
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   daglioglu@gazi.edu.tr, gulumsergultekin@yahoo.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Erken çocukluk kavramını, Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim kavramlarını bilir.
Okul öncesi eğitimin tanımını, ilkelerini, önemini ve yararlarını söyler.
Okul öncesi eğitime temel olan görüşleri ve okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimini bilir.
Dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitimin bugünkü durumunu açıklar
Türkiye ve Dünya’daki okul öncesi eğitimi çeşitli açılardan analiz eder.
Okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimlerini bilir.
Okul öncesi öğretmeninin yeterliklerini söyler.
Okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özelliklerini bilir.
Çeşitli okul öncesi kurumların fiziksel şartlarına bakarak okul öncesi dönem çocukların ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı konusunda değerlendirme yapa
Okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemini açıklar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Okul öncesi ve Erken çocukluk kavramı
2. Hafta  Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim
3. Hafta   Okul öncesi eğitimin tanımı, ilkeleri, önemi ve yararları
4. Hafta  Okul öncesi eğitime temel olan görüşler
5. Hafta  Okul öncesi öğretmenin özellikleri
6. Hafta  Okul öncesi eğitimin temel ilkeleri
7. Hafta  Vize Sınavı
8. Hafta   Türkiye’de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu
9. Hafta  Dünyada okul öncesi eğitimin durumu
10. Hafta   Okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri
11. Hafta  Okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel ortam özellikleri
12. Hafta  Okul öncesi eğitim kurumunun sosyal ortam özellikleri
13. Hafta  Okul öncesi eğitim kurumunun eğitsel ortam özellikleri
14. Hafta  Okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve okul-aile işbirliği
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Haktanır, G.(Editör). Okul Öncesi Eğitime Giriş. Anı Yayıncılık Balat, G. U. (Editör). Okul Öncesi Eğitime Giriş. Pegem Akademi yayıncılık. – Başal H. A., Okul Öncesi Eğitim, Morpa Yayınları – Poyraz H, Dere H. Okul Öncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri, Anı Yayıncılık Zembat R. (Editör). Okul Öncesi Eğitime Giriş. Ankara: Hedef yayıncılık Alisinanoğlu,F. Ve Bayraktar, V. (Editör). Okul Öncesi Eğitime Giriş. Ankara: Vize Yayıncılık
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
5
50
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
4
16
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
15
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
138
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X