GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ/OÖE310G
Dersin Adı: BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  -
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilimsel araştırma sürecinin basamaklarını ve temel kavramlarını tanır.
Araştırmaları sınıflandırır.
Araştırma problemini tanımlar.
Problemine uygun araştırma desenini belirler.
Araştırma desenine uygun örnekleme yöntemini, veri toplama aracını seçer.
Veri toplama süreç ve tekniklerini uygular.
Bilimsel bir rapor hazırlama ilkelerine ve etik kurallara uyar.
Araştırma makalelerini değerlendirir.
-
-
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin genel tanıtımı
2. Hafta  Araştırmaya giriş: Bilmenin yolları, araştırmanın tanımı, araştırmanın sınıflandırılması ve etik
3. Hafta  Araştırma probleminin tanımlanması: Değişken türleri
4. Hafta  Araştırmanın amacı, araştırma sorusu, hipotezler, sayıltı, sınırlılık ve tanımlar
5. Hafta  Örnekleme yöntemleri
6. Hafta  Tarama, Nedensel-Karşılaştırmalı ve Korelasyonel desenler
7. Hafta  Deneysel desenler
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta   İç geçerlik ve dış geçerlik
10. Hafta  Durum ve eylem araştırması
11. Hafta  Veri Toplama Süreç ve teknikleri
12. Hafta  Veri Toplama Süreç ve teknikleri
13. Hafta  Raporlaştırma
14. Hafta  Bilimsel makale ve tez incelenmesi
15. Hafta  Bilimsel makale ve tez incelenmesi
16. Hafta  Genel değerlendirme
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması.Ankara: ÖSYM Yayınları. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (11. baskı). Ankara: Pegem Yayınları. Tanrıöğen, A. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık. Çıngı, H. (1994). Örnekleme kuramı(İkinci baskı). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi Erkuş, A. (2009). Bilimsel araştırma süreci (İkinci baskı). Ankara: Seçkin yayınları Hovardaoğlu, S. (2000). Davranış bilimleri için araştırma teknikleri.Ankara: Ve-Ga Yayınları. Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi (22.baskı). Ankara: Nobel yayınları. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Güncelleştirilmiş ve geliştirilmiş beşinci baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yıldırım, C. (2004). Bilim Felsefesi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, soru-cevap, tartışma
 -- STAJ / UYGULAMA
   yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
3
36
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
12
2
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
3
18
 Materyal tasarlama, uygulama
2
2
4
 Rapor hazırlama
1
3
3
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
0
0
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
91
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X