GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
OKUL ÖNCESİNDE KAYNAŞTIRMA/OÖE304A
Dersin Adı: OKUL ÖNCESİNDE KAYNAŞTIRMA
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Gökhan DUMAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/gduman
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gduman@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çocuklarla kaynaştırma uygulamalarının felsefi ve eğitsel temellerini tartışır.
Kaynaştırma eğitiminin yasal dayanaklarını bilir.
Kaynaştırma model ve uygulamalarını bilir.
Okul öncesi dönemde kaynaştırma eğitsel etkinliği planlar ve uygular.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders programının incelenmesi, tanışma
2. Hafta  Kaynaştırmanın tanımı, önemi ve gelişimi
3. Hafta  Kaynaştırmada temel kavramlar
4. Hafta  Yasal temeller ve toplumsal yapı
5. Hafta  Kaynaştırma modelleri ve ilkeleri
6. Hafta  Kaynaştırma uygulamalarında eğitimcilerin rolü
7. Hafta  Okul öncesi dönemde kaynaştırma
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Kaynaştırma uygulamalarında öğretimin planlanması
10. Hafta  Kaynaştırma uygulamalarında öğretimin planlanması
11. Hafta  Eğitim ortamı düzenlemeleri
12. Hafta  Bireyselleştirilmiş eğitim programları
13. Hafta  Değerlendirme araç ve yöntemleri
14. Hafta  Becerilerin basamaklandırılması ve gömülmesi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  a. Özel Gereksinimli Okul Öncesi Çocukların Öğretiminde Temel Yapı Taşları (Sandall & Schwartz çev. ed: Hatice Bakkaloğlu) b. İlköğretimde Kaynaştırma Uygulamaları (Ed: Bülbin Sucuoğlu, Tevhide Kargın) c. Özel gereksinimli çocuğun sosyal davranış özelliklerinin incelenmesi (Makale: Gökhan Duman, Cumhuriyet Eğitim Dergisi)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama, Gözlem
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
2
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
2
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
2
24
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
5
10
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X