GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SINIF YÖNETİMİ/OÖE313M
Dersin Adı: SINIF YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  ileride belirlenecek
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/www-gbp-74
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları kavrar.
Sınıf ortamında etkili iletişim kurar.
Sınıf içi kuralların önemini kavrar.
Farklı disiplin modellerini karşılaştırır.
Olumlu ve güvenli bir öğrenme ortamının nasıl oluşturulacağını bilir.
Öğretim faaliyetlerinin nasıl planlanacağı ve yönetileceği hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenme-öğretme sürecinde zamanı yönetir.
Sınıf ortamında motivasyonu etkileyen etkenlerin farkında olur.
Sınıfta istenmeyen davranışlara yönelik önleme ve müdahale stratejilerini kullanır.
Çocuğun eğitiminde ana-babanın yeri ve önemini bilir. Okuldaki disiplin işleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar
2. Hafta  Sınıf içi iletişim ve etkileşim
3. Hafta  Sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama
4. Hafta  Sınıf yönetimi ve disiplin modelleri
5. Hafta  Sınıf içinde öğrenme ve öğretme ortamlarının düzenlenmesi
6. Hafta  Öğretimin yönetimi
7. Hafta  Sınıfta zaman yönetimi
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Sınıfta motivasyon
10. Hafta  Sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi
11. Hafta  Okul aile ilişkileri
12. Hafta  Okulda disiplin işleri ve uygulamaları
13. Hafta  Sınıf yönetimi uygulamaları
14. Hafta  Dönem Sonu Değerlendirme
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Küçükahmet, L. (Editör) (2011). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi. Karip, E. (Editör) (2014). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi. Özdemir, M. Ç. (Editör) (2011). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi. Çelik, V. (2012). Sınıf yönetimi. Ankara Nobel.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım Soru-Yanıt Gösterme Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
10
2
20
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
8
2
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
54
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X