GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ETKİLİ İLETİŞİM/OÖE309G
Dersin Adı: ETKİLİ İLETİŞİM
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Ayşe Dilek Öğretir Özçelik
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ogretir
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ogretir@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İletişim ve iletişim türlerini açıklayabilir.
İletişimle ilgili kavramları açıklayabilir.
iletişim engellerini açıklayabilir.
Kişilerarası iletişim çatışmalarının nedenlerini açıklayabilir.
Ailede iletişimin önemini tartışabilir.
Aile içi iletişimin çocuk üzerindeki etkilerini açıklayabilir.
Aile içi iletişimi etkileyen etmenleri açıklayabilir.
Çocuk ile iletişim kurma davranışlarını açıklayabilir ve uygulayabilir.
Günümüzün değişen değerleri ve çocuk üzerindeki etkilerini açıklayabilir.
Toplumsal sorunların aile içi etkileşimdeki etkisini açıklayabilir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İletişim ve iletişim türleri bilgisi
2. Hafta  İletişimle ilgili kavramlar bilgisi
3. Hafta  İletişim engelleri bilgisi
4. Hafta  Kişilerarası iletişim çatışmalarının nedenleri
5. Hafta  Ailede iletişimin önemi
6. Hafta  Aile içi etkileşimin çocuk üzerindeki etkileri
7. Hafta  Aile içi etkileşimi etkileyen etmenler
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Çocuk ile iletişim kurma davranışları
10. Hafta  Günümüzün değişen değerleri ve çocuk üzerindeki etkileri
11. Hafta  Ailede karşılaşılan yapısal sorunlar (boşanma, ölüm, ekonomik durum) ve çocuk üzerindeki etkileri
12. Hafta  Toplumsal sorunların aile içi etkileşimdeki etkisi
13. Hafta  Etkili İletişim Aktiviteleri
14. Hafta  Etkili İletişim Aktiviteleri
15. Hafta  Genel Değerlendirme
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Laura E. Berk. Bebekler ve Çocuklar Doğum Öncesinden ve Orta Çocukluğa
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
8
2
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
2
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
1
4
4
 Sunu hazırlama
1
4
4
 Sunum
1
4
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
83
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X