GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI/OÖE301A
Dersin Adı: ÇOCUK RUH SAĞLIĞI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. Figen Şahin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/figen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  figensahin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ruh sağlığı ile ilgili temel kavramları açıklar.
Ruh sağlığı ölçütlerini sıralar.
Ruh sağlığına ilişkin temel kuramları açıklar
Ruh sağlığı yerinde olan bireylerin özelliklerini tanımlar
Çocuk ruh sağlığı yönünden koruyucu etkenleri sıralar.
Çocuğun ruhsal gelişiminde annenin önemini açıklar.
Duygusal ve davranışsal bozukluklara neden olan faktörleri tartışır.
Aile içindeki özel durumların (boşanma, ebeveynlik durumu, ebeveynin ölümü, şiddet vb.) çocuğun ruh sağlığına etkilerini tartışır.
Okul öncesi dönemde karşılaşılabilecek gelişimsel durumların (korku, ayrılık kaygısı, okul korkusu vb.) çocuğun ruh sağlığına etkilerini tartışır.
Okul öncesi dönemde ruh sağlığına yönelik gelişmeleri takip eder.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin içeriğinin tanıtılması, genel ders ile ilgili beklentiler. Ruh sağlığı ile ilgili temel kavramlar
2. Hafta  Ruh Sağlığının Tarihsel Gelişimi, ruh sağlığı ölçütleri
3. Hafta  Çocuğun ruhsal ve bilişsel gelişim dönemleri
4. Hafta  Ruh sağlığına etki eden faktörler, çocuk ruh sağlığı yönünden koruyucu etkenler
5. Hafta  Cocuğun ruhsal gelisiminde annenin önemi
6. Hafta  Aile içindeki özel durumların (boşanma, ebeveynlik durumu, ebeveynin ölümü, travma sonrası durum, şiddet vb.) çocuğun ruh sağlığına etkileri.
7. Hafta  Okul öncesi dönemde ihmal, istismar ve şiddet durumları, saldırganlık
8. Hafta  Vize
9. Hafta  Okul öncesi döneminde karşılaşılan sorunları: Enkomprezis, enurezis, tırnak yeme
10. Hafta  Okul öncesi döneminde karşılşılan sorunları: konuşmama (mutizm), iletişim bozuklukları, kekemelik
11. Hafta  Okul öncesi dönemde karşılaşılan, sorunlar: Yeme Bozuklukları, uyku bozuklukları, tik bozuklukları
12. Hafta  Okul öncesi dönemde karşılaşılabilecek bazı gelişimsel durumlar: korku, ayrılık kaygısı, okul korkusu, inatçılık, kıskançlık, çalma, yalan söyleme.
13. Hafta  Okul öncesi döneminde karşılaşılan sorunlar: dikkat eksikliği ve hiperaktivite
14. Hafta  Okul öncesi döneminde karşılaşılan sorunlar: Çocukluk dönemi ileri derecede ruhsal bozukluklar, genel değerlendirme.
15. Hafta  Final
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Eksi, A. (1999). Ben hasta degilim. Istanbul: Nobel Tip Kitabevleri. Güngör, A. (2014). Çocuk Ruh Sağlığı. Ankara: Hedef Yayıncılık. Luby, L. J. (2006). Handbook of preschool mental health. New York, NY: The Guilford Press. Yorukoglu, A. (2002). Cocuk ruh sagligi. Istanbul: Ozgur Yayincilik Doğan, S., Kelleci, M., Sabancıoğulları, S., & Aydın, D. (2008). Bir ilköğretim okulunda öğrenim gören çocuklarda ruhsal uyum sorunları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7(1), 47-52. Gizir, C. A. (2007). Psikolojik sağlamlık, risk faktörleri ve koruyucu faktörler üzerine bir derleme çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi,3(28), 113-128. Karacan, E. (2000). Çocuklarda kekemelik ve diğer iletişim bozuklukları.Psikiyatri Dünyası, 4(1). Öngider, N. (2013). Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri. Current Approaches in Psychiatry/Psikiyatride Guncel Yaklasimlar, 5(2). Öz, P., & Yılmaz, U. Ruh Sağlığının Korunmasında Önemli Bir Kavram: Psikolojik Sağlamlık. Soysal, A. Ş., Bodur, Ş.,
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Tartışma, Takım Çalışması, Rapor Hazırlama
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
13
2
26
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
8
2
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
3
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
6
6
 Sunu hazırlama
1
4
4
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
7
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X