GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
OKUL ÖNCESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ/OÖE207A
Dersin Adı: OKUL ÖNCESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Doç.Dr. İlkay ULUTAŞ, Yrd.Doç.Dr. Serap DEMİRİZ, Yrd.Doç.Dr. Gülhan GÜVEN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/uilkay
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  uilkay@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Görsel sanatın tanımını ve görsel sanatla ilgili kavramları bilir.
Sanat ile ilgili yaklaşımların özelliklerini açıklar.
Görsel sanat eğitiminin okul öncesindeki yeri ve önemini bilir
Çocuklarda görsel algının gelişimini açıklar
Sanatın elemanlarını ve estetik değerleri açıklar
Sanat eleştirisinin basamaklarını sıralar
Sanatçıların çalışmalarını analiz eder
Müze eğitimini açıklar
Çocuklarda gelişim evrelerine göre resim özelliklerini karşılaştırır
Okul öncesi çocuklar için sanat etkinliği planlama, uygulama ve değerlendirmede dikkat edilecek noktalara örnekler verir
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sanatın ve görsel sanatın tanımı, işlevi ve amaçları, sanat eğitiminin tarihi.
2. Hafta  Sanat eğitiminin okul öncesindeki yeri ve önemi, Çocuklarda görsel algının gelişimi
3. Hafta  Sanat ile ilgili yaklaşımlar ve sanatsal yöntemler
4. Hafta  Sanatın elemanları, estetik, sanat eleştirisi, sanatçıların çalışmalarını çocuklarla analiz etme.
5. Hafta  Müze eğitimi, müze eğitimi planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme
6. Hafta  Gelişim evrelerine göre çocuk resmi ve özellikleri, çocuk resimlerini inceleme
7. Hafta  Ara sınav
8. Hafta  Okul öncesi program yaklaşımlarında sanat eğitimi (Montessori, Reggio, High Scope, Waldorf, Proje yalaşımı)
9. Hafta  Çocukların sanatsal ifadesini etkileyen etmenler, öğretmenin sanat eğitiminde rolü
10. Hafta  Sanat eğitimi için materyal ve ortam özellikleri, okul öncesinde görsel sanat eğitimi yöntem ve teknikleri
11. Hafta  Okul öncesinde sanat eğitimine aile katılımı, MEB 36-72 ay çocuklar için eğitim programında yer alan görsel sanat eğitimini destekleyen amaç ve kazanı
12. Hafta  Okul öncesi çocuklar için sanat etkinliği planlama, uygulama ve değerlendirme
13. Hafta  Sanat eğitiminin diğer etkinlikler ile bütünleştirilmesi, sanat portfolyoları, sanat eğitiminde değerlendirme
14. Hafta  Okul öncesi çocuklar için sanat etkinliği planlama, uygulama ve değerlendirme
15. Hafta  Genel Değerlendirme
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Abacı, O. (2000). Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Görsel Sanat Eğitimi. Morpa Kültür Yayınları İstanbul Abacı, O. (2007). Temel Sanat Eğitimi. Morpa Kültür Yayınları İstanbul Abacı, O. (2005). Müze ve Çocuk. Morpa Kültür Yayınları İstanbul Alakuş, A. O. (2009). Sanat eğitimi ve görsel sanatlar öğretimi. (Ed. A. O. Alakuş ve L. Mercin). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Anderson, T. (2004). Why and how we make art, with implications for art education. Arts Education Policy Review, 105(5), 31-38. Artut, K. (2004). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. Artut, K. (2004). Okul öncesinde resim eğitimi. Anı yayıncılık Çakır İlhan, A. (2007). Okulöncesinde sanatlar eğitimi ve drama. Çocukta Yaratıcılık ve Drama. (ss.245-260). Öztürk, A. (Ed.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları. Demiriz, S. ve İ. Ulutaş. (2003) “Okulöncesi Eğitim Kurumlarındaki Artık Materyal Çalışmalarının İncelenmesi”, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13, 44 –52. Isbell, Rebecca T.(2003). C
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
2
10
 Projeler
0
0
 Pratik
2
10
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
2
5
10
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
4
3
12
 Rapor hazırlama
4
1
4
 Sunu hazırlama
4
1
4
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
1
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
1
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
109
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X