GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II/TAR-102
Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  İleride belirlenecek
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.websitem.gazi.edu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ..
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Türk İnkılabını Özelliklerini Bilir.
Türk İnkılabını Diğer İnkılap Hareketleri İle Kıyaslar.
Atatürk İlke Ve İnkılaplarının Önemini Kavrar.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Türk İnkılap Hareketleri
2. Hafta  Siyasi, Sosyal, Hukuk, Eğitim Ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar.
3. Hafta  Atatürk Dönemi Dış Politikası (1923-1932 Dönemi)
4. Hafta  Atatürk Dönemi Dış Politikası (1932-1938 Dönemi)
5. Hafta  Türk İnkılabının Dayandığı Temeller Ve Atatürkçülük
6. Hafta  Türk İnkılabının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri)
7. Hafta  Cumhuriyet Ve Türkiye’ De Cumhuriyet
8. Hafta  Vize Sınavı
9. Hafta  Türkiye Cumhuriyetinin Temel İlkeleri Ve Değişmez Nitelikler.
10. Hafta  Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık
11. Hafta  Bütünleyici İlkeler, Milli Egemenlik, Milli Bağımsızlık
12. Hafta  Milli Birlik, Beraberlik Ve Ülke Bütünlüğü
13. Hafta  Bilimsellik Ve Akılcılık, Çağdaşlaşma Ve Batılılaşma, İnsan Ve İnsanlık Sevgisi.
14. Hafta  Genel Değerlendirme
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Prof.Dr.Refik Turan.,Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi, Prof.Dr.Azmi Süslü.,Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
   Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
2
24
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
2
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
48
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X