GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TÜRKÇE- II: SÖZLÜ ANLATIM/OÖE108G
Dersin Adı: TÜRKÇE- II: SÖZLÜ ANLATIM
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Okt. Ünsal Yılmaz YEŞİLDAL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/uyesildal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   uyesildal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Konuşma kurallarını bilir.
Sözlü anlatım becerileri gelişir.
Okuma, anlama, dinleme kavram ve kurallarını bilir.
Okuma, anlama ve dinleme becerileri gelişir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Konuşma nedir?
2. Hafta  Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi.
3. Hafta  Ses değerinin yükseltilmesi için yapılan uygulamalar.
4. Hafta  Diksiyon alıştırmaları.
5. Hafta  Konuşma bozuklukları ve bunların giderilmesi.
6. Hafta  Başarılı bir konuşma için gerekli unsurlar. Konuşma türleri.
7. Hafta  Dinleme.
8. Hafta  Ara sınav.
9. Hafta   Şiir okuma teknikleri.
10. Hafta   Tartışma ve türleri: Açık oturum, sempozyum, panel, forum, münazara, kolokyum, konferans.
11. Hafta  İletişim ve anlama.
12. Hafta  Okuma.
13. Hafta  Eleştirel ve yaratıcı düşünme.
14. Hafta  Etkili dinleme, not alma yöntem ve teknikleri.
15. Hafta  Sese dayalı dil yanlışları.
16. Hafta  Yıl sonu sınavı.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Yakıcı, Ali, vd., Üniversiteler İçin Türkçe-2: Sözlü Anlatım, (Ed.: Dr. A. Yakıcı), Gazi Kitabevi, Ankara 2011.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, soru-cevap, alıştırma.
 -- STAJ / UYGULAMA
   Bu dersin staj süreci yoktur.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
56
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.24
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X