GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
EĞİTİM FELSEFESİ/OÖE106G
Dersin Adı: EĞİTİM FELSEFESİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Yrd.Doç.Dr. Aysel Tüfekci Akcan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/atufekci
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   atufekci@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Eğitimin amacı, eğitim uygulamaları ve eğitim ile ilgili sorunları felsefenin bakış açısıyla değerlendirmeye imkân veren geniş bir bakış açısı kazandı
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma, ders içeriği
2. Hafta  Felsefe, Eğitim felsefesi
3. Hafta  Klasik eğitim felsefesi: idealist yaklaşım
4. Hafta  Klasik eğitim felsefesi: realist ve spirtualist yaklaşım
5. Hafta  Klasik eğitim felsefesi: natüralist yaklaşım ve kültürel yaklaşım
6. Hafta  Klasik eğitim felsefesi: pragmatist ve bireyci yaklaşım
7. Hafta  Ara Sınav
8. Hafta  Analitik eğitim felsefesi
9. Hafta  Eleştirel eğitim felsefesi
10. Hafta  Eğitimin ontolojik boyutu
11. Hafta  Eğitimin epistemolojik boyutu
12. Hafta  Eğitimin etik boyutu
13. Hafta  Eğitimin politik boyutu
14. Hafta  Dersin tamamlanması ve değerlendirilmesi
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Ayhan, S. (1995). Paulo Freire: Yaşamı, eğitim felsefesi ve uygulaması üzerine. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 28(2), 193-205. Brauner, C. & Burns, H.W. (1983). (çeviren: S. Büyükdevenci). Eğitim felsefesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16(2), 291-298. Brubacher, J.S. (çev: Oğuzkan, A. F.) (1982). Birkaç Eğitim Felsefesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 15(1), 76-83. Cevizci, A. (2011). Eğitim felsefesi. İstanbul: Say Yayınları. Dewey, J. (çeviren: Sinan Akıllı) (2007). Deneyim ve eğitim. Ankara: ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık. Ergün, M. (2009). Eğitim felsefesi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Kısakürek, M. A.(1982). Eğitim felsefe ilişkileri üzerine. Ankara Üniversitesi Uysal, E. (2004). “Eğitim”e felsefi antropoloji çerçevesinde kavramsal bir yaklaşım. Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8(2), 81-99. Yayla, A. (2005). Eğitim kavramının etik açıdan analizi. Yüzüncü Yıl Üniversit
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Diyalog
 -- STAJ / UYGULAMA
   Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
5
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
5
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
96
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X