GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PSİKOLOJİ/OÖE105A
Dersin Adı: PSİKOLOJİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. Figen Şahin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/figensahin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  figensahin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Psikolojinin temel kavramlarının tanımlar.
Psikolojinin temel konuları ve alt dallarını sıralar.
Psikoloji alanındaki kuramların temel özelliklerini açıklar.
Psikolojinin bilimsel çalışma yöntemlerini açıklar.
Davranışın fizyolojik temellerini açıklar.
Algı, bellek, öğrenme gibi zihinsel süreçleri tartışır.
Bilinç ve bilinç süreçleri ile ilgili kavramları tanımlar.
Psikoloji ile ilgili konularını tartışır: Motivasyon, duygular, bireysel farklılıklar vb.
Normal ve normal dışı davranışın özelliklerini sıralar.
Günlük yaşam içinde psikoloji ile ilgili sorunları tartışır.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin içeriğinin tanıtılması. Grupların oluşturulması, genel ders ile ilgili beklentiler
2. Hafta  Psikoloji ile ilgili temel kavramlar, psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi
3. Hafta  İnsan psikolojisini ele alan kuramların temel özellikleri
4. Hafta  İnsan psikolojisini ele alan kuramların temel özellikleri
5. Hafta  Psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, klinik psikoloji vd.),
6. Hafta  Psikoloji araştırmaları, etik konular
7. Hafta  Davranışın biyolojik temelleri, bilinç, uyku, duyum ve algılama,
8. Hafta  Vize sınavı
9. Hafta  Öğrenme
10. Hafta  Dikkat, zeka, bellek
11. Hafta  Duygular, motivasyon
12. Hafta  Kişilik, bireysel farklılıklar
13. Hafta  Stres ve Sağlık Psikolojisi.
14. Hafta  Normal ve Normaldışı Davranışlar.
15. Hafta  Final sınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Atkinson, R.L., Atkinson, R.C. Smith, E.E., Bem, D.C., & Nolen - Hoeksema, S. (2012). Psikolojiye Giriş. Arkadaş Yay. Cüceloğlu, D. (2016). İnsan ve Davranışı. Remzi Kitabevi. Morgan, C.T. (2009). Psikolojiye Giriş. (Der: S. Karakas ve R. Eksi). Meteksan A. Ş. Yayınları Morris, C. G. (2015). Psikolojiyi Anlamak. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. No. 23 Plotnik, R. (2009). Psikolojiye Giriş. Kaknüs Yayınları. Psikolojiye Giriş. Açıköğretim Yayınları.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Tartışma, Takım Çalışması, Rapor Hazırlama
 -- STAJ / UYGULAMA
   Hayır
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
0
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
100
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
13
2
26
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
5
50
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
4
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
1
8
8
 Sunu hazırlama
1
4
4
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
7
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
126
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X