GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İNSAN ANOTOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ/OÖE103A
Dersin Adı: İNSAN ANOTOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Mustafa YEL, Prof. Dr. Mehmet YILMAZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/musyel, http://websitem.gazi.edu.tr/site/musyel
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  musyel@gazi.edu.tr, myilmaz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler, insanda, hücreden başlamak üzere doku, organ ve organ sistemlerinin anatomik yapı ve fizyolojik özelliklerini kavrarlar.
Homeostatik mekanizmaları açıklar.
Vücut düzlemlerini tanımlar.
Organların yapısını açıklar.
Organların işlevlerini açıklar.
Öğrendiklerini günlük hayatla ilişkilendirir.
Organların yerlerini ve birbirleriyle ilişkilerini açıklar.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İnsan vücudunun genel yapısı: Hücre ve dokular
2. Hafta  Hareket sistemi: İskelet ve eklemler
3. Hafta  Hareket sistemi: Kas
4. Hafta  Dolaşım sistemi
5. Hafta  Solunum sistemi
6. Hafta  Sindirim sistemi
7. Hafta  Sindirim sistemine bağlı bezler
8. Hafta  Vize
9. Hafta  Boşaltım sistemi
10. Hafta  Endokrin sistem
11. Hafta  Sinir sistemi
12. Hafta  Üreme sistemi
13. Hafta  Duyu organları: Göz, kulak
14. Hafta  Duyu organları: Burun, dil, deri
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Guyton, C.A. ve Hall, E.J., Tıbbi Fizyoloji, Nobel Tıp Kitabevleri,1104 s., İstanbul, 1996. Hatiboğlu,M.T., Anatomi ve Fizyoloji, Hatiboğlu Yayınları, 288 s., Ankara, 1993. Karol,S., Ayvalı,C. ve Suludere,Z., Hücre Biyolojisi, Gözde Repro Ofset, 517 s., Ankara, 1995.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
8
2
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
14
2
28
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
7
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
7
7
 Diğer
10
1
10
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
124
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X