GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-IV (MESLEK ETİĞİ)/OÖE317G
Dersin Adı: SEÇMELİ-IV (MESLEK ETİĞİ)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Adalet KANDIR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/akandir/academic
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  akandir@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mesleki etiğin tanımını bilir.
Meslek etiğinin gerekliliklerini bilir.
Ahlaki ve mesleki ilkelere uygun davranışlar sergiler.
Mesleki etik ilkelere uymayan davranışlardan kaçınabilir.
Mesleğinin önemi ve ciddiyetini kavrar.
Yaptığı işin sorumluluğunu üstlenir. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  - Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin tanıtımı, amacı ve önemi,
2. Hafta  Etik ve ahlak kavramlarını incelemek,
3. Hafta  Etik ve ahlak kavramlarını incelemek,
4. Hafta  Etik sistemlerini incelemek,
5. Hafta  Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek,
6. Hafta  Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek,
7. Hafta  Meslek etiğini incelemek,
8. Hafta  Meslek etiğini incelemek,
9. Hafta  Meslek etiğini incelemek,
10. Hafta  Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek,
11. Hafta  Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek,
12. Hafta  Sosyal sorumluluk kavramını incelemek,
13. Hafta  Sosyal sorumluluk kavramını incelemek,
14. Hafta  Sosyal sorumluluk kavramını incelemek,
15. Hafta  Değerlendirme.
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Kolçak, Menşure. (2013). Meslek Etiği. Tdk Bilim Yayınları. Kutlu, Hüseyin Ali. (2016) Meslek Etiği. Nobel Akademi Yayıncılık. Öztürk Başpınar, Nuran ve Demet Çakıroğlu. (2011). Meslek Etiği. Nobel Akademi. Sökmen, Alptekin ve Tarakçıoğlu, Serdar. (2013). Mesleki Etik. Tdk Bilim Yayınları. Yapıcı, Mehmet (Editör) (2016). Meslek Etiği. Eğiten Kitap.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Tartışma, Drama, Örnek Olay, Uygulama-Alıştırma.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
14
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
14
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
104
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X