GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ:( ÇOCUKTA RESMİN GELİŞİMİ)/OÖ421GK
Dersin Adı: SEÇMELİ:( ÇOCUKTA RESMİN GELİŞİMİ)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. H. Elif DAĞLIOĞLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/daglioglu/academic
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  daglioglu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çocukların ince motor becerilerinin gelişimini kavrayabilir.
Çocuklarda çizim gelişimine ilişkin yaklaşımları bilir, söyler.
Çocuklarda çizim gelişim basamaklarını bilir, söyler.
Çocukların çizim gelişimleri için kullanılabilecek malzeme ve materyalleri bilir, seçer
Çocukların çizimlerini değerlendirme türlerini bilir, uygular
Çocukların çizim becerilerini geliştirmek ve yaratıcılıklarını desteklemek için gerekli unsurları, seçer, uygular ve değerlendirir. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Görsel sanatlar eğitimi
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Çocuk çizimlerinin önemi ve gelişimindeki yeri nedir?
2. Hafta  Çocuk resimlerine ilişkin görüşler
3. Hafta  Çocuklarda resim gelişiminin aşamaları
4. Hafta  Çocuklarda resim gelişiminin aşamaları
5. Hafta  Çocuk resimlerini incelenme türleri
6. Hafta  Çocuk resimlerinin gelişimsel açıdan anlamı
7. Hafta  Çocuk resimlerinin psikolojik açıdan anlamı
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  Çocuk resimlerinin incelenmesi
10. Hafta  Çocuk resimlerinin incelenmesi
11. Hafta  Çocuk resimlerinin incelenmesi
12. Hafta  Çocuk resimlerinin değerlendirilmesi ve çocuğun gelişiminin yansıması açısından okunması
13. Hafta  Özel eğitim gerektiren çocuklarda resmin gelişimi
14. Hafta  Çeşitli etkenlere bağlı olarak çocuk resimlerinin incelenmesi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Yavuzer, H. (2000). Resimleriyle çocuk. İstanbul: Remzi kitabevi. Artut, K. (2004). Okul öncesinde resim eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık Paktuna, S. (2005) Çöp Çocuk. İstanbul: Boyut Yayıncılık
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
5
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
5
10
 Materyal tasarlama, uygulama
2
6
12
 Rapor hazırlama
2
6
12
 Sunu hazırlama
2
6
12
 Sunum
2
6
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
116
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X