GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ/OÖ406MB
Dersin Adı: TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Ilerde belirlenecek.
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Türk eğitim sisteminin genel yapısını, eğilimlerini ve sorunlarını kavrar.
Türk eğitim sisteminin yasal temellerini bilir.
Yönetim kuramlarını ve bu kuramların insana yaklaşımını bilir.
Değişen toplumun eğitime etkilerini ve değişim karşısında ihtiyaç duyulan okul teorilerini kavrar.
Okul yönetiminde kullanılan güç, politika ve etkileme kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
Okul yöneticisinin görev ve sorumluluklarını bilir, okul yönetiminde liderliğin önemini kavrar.
Eğitimde insan kaynaklarının önemini açıklar.
Denetim ve değerlendirmeyle ilgili bilgi sahibi olur, okul yöneticilerinin denetim ve değerlendirmedeki rollerini bilir.
Okulun psikolojik yönüne ilişkin temel kavramları açıklar.
Okulda personel ve öğrencilerin sahip oldukları hakları ve onlara hizmetin nasıl verileceğini bilir. Eğitim ve öğretimle ilgili hizmetleri bilir. Oku
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Türk eğitim sisteminin genel yapısı, eğilimleri ve sorunları
2. Hafta  Türk eğitim sisteminin yasal temelleri
3. Hafta  Yönetim kuramları ve insan
4. Hafta  Değişen toplum ve okul
5. Hafta   Okul yönetiminde dinamikler: Güç, politika ve etkileme
6. Hafta  Okul yöneticisi ve liderlik
7. Hafta   Okulda insan kaynağının yönetimi
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  Eğitim sisteminde denetim ve değerlendirme
10. Hafta  Okulun psikolojik yönü
11. Hafta  Okulda personel ve öğrenci hizmetleri
12. Hafta  Eğitim ve öğretimle ilgili hizmetler
13. Hafta  Eğitim finansmanı ve okulda kaynak yönetimi
14. Hafta  Dönem sonu sınavı
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Özdemir, S. (Editör) (2012). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi. Özdemir, S. (Editör) (2013). Eğitim yönetiminde kuram ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi. Sarpkaya, R. (Editör) (2010). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Başaran, İ. E. ve Çınkır, Ş. (2011). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Ekinoks Yayınevi. Şişman, M. (2013). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Staj yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
2
24
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
2
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
2
1
2
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
61
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X