GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ARAŞTIRMA PROJESİ-II/OÖ404A
Dersin Adı: ARAŞTIRMA PROJESİ-II
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr. Aysel Tüfekci, Yrd. Doç.Dr. Serap Demiriz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/atufekci
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  atufekci@gazi.edu.tr , demiriz.serap@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çalışmasına en uygun veri toplama aracı ile veri toplayabilir
SPPS’de veri girişi, kontrolü ve düzenlemesi yapabilir.
Bilimsel danışmanlıkla SPSS’de basit veri analizi yapabilir.
Tablo ve grafik hazırlayabilir
Tablo ve grafiksel analizleri tartışıp yorumlayabilir.
Araştırmanın sonuç ve önerilerini yazabilir.
Araştırmada etik kuralların önemini tartışır.
Araştırmayı raporlaştırabilir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Araştırma önerisine göre örnekleme alınan katılımcılara ulaşılması
2. Hafta  Veri toplama araçlarının çoğaltılması, katılımcılara göre düzenlenmesi
3. Hafta  Verilerin toplanması, nicel ve nitel veri toplama yöntemleri, anket, görüşme, gözlem, dökümanların toplanması
4. Hafta  Verilerin toplanması, nicel ve nitel veri toplama yöntemleri, anket, görüşme, gözlem, dökümanların toplanması
5. Hafta  Verilerin toplanması, nicel ve nitel veri toplama yöntemleri, anket, görüşme, gözlem, dökümanların toplanması
6. Hafta  Verilerin toplanması, nicel ve nitel veri toplama yöntemleri, anket, görüşme, gözlem, dökümanların toplanması
7. Hafta  Vize
8. Hafta  SPSS programının tanıtılması, Verilerin SPSS programına aktarılması
9. Hafta  SPSS programının tanıtılması, Verilerin SPSS programına aktarılması
10. Hafta  Verilerin analizi, tabloların oluşturulması ve yorumlanması
11. Hafta  Verilerin analizi, tabloların oluşturulması ve yorumlanması
12. Hafta  Sonuç ve önerilerin yazımı
13. Hafta  Kaynakçanın ve eklerin düzenlenmesi
14. Hafta  Araştırma projesinin sunumu
15. Hafta  Final
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Büyüköztürk, Ş, Kılıç, E., Akgün, Ö, Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma teknikleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 2. Büyüköztü
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  anlatım,soru-cevap,Tartışma Takım/Grup Çalışması, Uygulama - Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma,
 -- STAJ / UYGULAMA
  uygun değildir
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
3
20
 Uygulama
1
40
 Projeler
0
0
 Pratik
1
20
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
5
3
15
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
3
21
 Materyal tasarlama, uygulama
6
4
24
 Rapor hazırlama
6
4
24
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
5
5
25
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
147
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.88
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X