GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLKÖĞRETİMDE HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI/OÖ402A
Dersin Adı: İLKÖĞRETİMDE HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doc. Dr. Mümin TUFAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/mumintufan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  tufanmum@hotmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İlköğretim programının kuramsal temellerini söyler.
Okul öncesi eğitim programını ve kuramsal temellerini açıklar.
İlköğretim programı ile okul öncesi eğitim programını karşılaştırır.
Çocukların ilköğretime hazırbulunuşluklarını değerlendirme yöntemlerini yorumlar.
Çocukların ilköğretime hazır bulunuşluklarını değerlendiren yöntemleri uygular.
İlköğretime hazırlıkta ailelerin sorumluluğu ile ilgili öneriler geliştirir.
Çocukları ilköğretime hazırlama amaçlı yapılacak etkinliklere örnekler verir.
İlköğretime hazırlama amaçlı etkinlikler hazırlar.
Okuma yazmaya hazırlık etkinliklerini gruplar.
Okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri hazırlar. Hazırladığı okuma yazmaya hazırlık etkinliklerini çocuklara uygular.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Erken çocukluk dönemdeki çocukların gelişim özellikleri
2. Hafta  Erken çocukluk dönemdeki çocukların gelişim özellikleri
3. Hafta  Çocuğu Tanıma Çocuğu tanımanın önemi, gerekliliği, ilkeleri,
4. Hafta  Okula Hazır Bulunuşluğun Tanımı Ve Hazır Bulunuşluğu Etkileyen Faktörler,
5. Hafta  İlköğretime Hazırlığın Boyutları (Fiziksel, Sosyal, Duygusal, Bilişsel, Dil, Öz Bakım Becerileri)
6. Hafta  Okula başlama ve uyum süreci Bu süreçte aile, öğretmen ve çocuk
7. Hafta  İlköğretime hazırlık ve ilköğretime hazırlığın boyutları İlköğretime hazırlıkta okul ve aileye düşen sorumluluklar
8. Hafta  Vize
9. Hafta  Okula Hazır Bulunuşluk Yeterliliklerinin kazandırılmasına Yönelik Etkinlikler Hazırlama
10. Hafta  İlköğretim programlarının özellikleri
11. Hafta  İlköğretim Programlarının Özellikleri Ve Okul Öncesi Eğitim Programı İle Karşılaştırılması
12. Hafta  İlköğretim Programlarının Özellikleri Ve Okul Öncesi Eğitim Programı İle Karşılaştırılması
13. Hafta  Okul Öncesindeki Okuma-Yazmaya Hazırlık Becerileri İle İlgili Etkinlikler Hazırlama
14. Hafta  Okul Öncesindeki Okuma-Yazmaya Hazırlık Becerileri İle İlgili Etkinlikler Hazırlama
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları (2013) (Ed: Fatma ALİSİNANOĞLU) Pegema Yayıncılık
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gosterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
2
24
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
4
40
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
4
8
 Sunu hazırlama
3
4
12
 Sunum
4
4
16
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
4
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
4
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
144
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X