GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ARAŞTIRMA PROJESİ-I/OÖ403A
Dersin Adı: ARAŞTIRMA PROJESİ-I
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr. Aysel Tüfekci, Yrd Doç Dr . Serap Demiriz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/atufekci
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  atufekci@gazi.edu.tr, demiriz.serap@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Literatür taraması yaparak araştırma problemi belirleyebilir.
Araştırma problemini güçlendiren kaynaklara ulaşabilir.
Araştırmanın amacı, önemi, sayıtlı ve sınırlılıklarını yazabilir.
Problem için en uygun araştırma modeline danışman rehberliğinde karar verebilir.
Evren ve örneklemi açıklayarak danışman rehberliğinde örneklem seçebilir.
Çalışmasına en uygun veri toplama aracını seçebilir ve yardımla uyarlayabilir.
Araştırma önerisi hazırlayabilir.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  bu ders küçük gruplar ile bire bir görüşme yolu ile yürütülür
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  önkoşul: Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersini almış olmak
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders içeriğinin tanıtılması, grupların oluşturulması
2. Hafta  Araştırma problemi, problemin tanımlanması, literatür taraması,
3. Hafta  Araştırma problemi, problemin tanımlanması, literatür taraması,
4. Hafta  Araştırma probleminin kesinleştirilmesi
5. Hafta  Araştırma problemi ile ilgili literatürün taranması
6. Hafta  Araştırmanın amacının, öneminin, alt problemlerin belirlenmesi ve raporlaştırılması
7. Hafta  Vize
8. Hafta  Evren ve örneklemin belirlenmesi
9. Hafta  Ölçme araçlarının belirlenmesi
10. Hafta  Ölçme araçlarının belirlenmesi
11. Hafta  Araştırma önerisinin hazırlanması
12. Hafta  Araştırma önerisinin sunumu
13. Hafta  Araştırma önerisinin sunumu
14. Hafta  Genel Değerlendirme
15. Hafta  Final
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Büyüköztürk, Ş, Kılıç, E., Akgün, Ö, Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma teknikleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 2. Büyüköztü
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  anlatım,soru-cevap,Tartışma Takım/Grup Çalışması, Uygulama - Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma,
 -- STAJ / UYGULAMA
  uygun değildir
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
3
20
 Uygulama
1
40
 Projeler
0
0
 Pratik
1
20
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
6
3
18
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
3
21
 Materyal tasarlama, uygulama
5
3
15
 Rapor hazırlama
6
4
24
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
4
6
24
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
143
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.72
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X