GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ANNE-BABA EĞİTİMİ/OÖ401A
Dersin Adı: ANNE-BABA EĞİTİMİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  prof.Dr. Fulya TEMEL, Prof.Dr. Esra ÖMEROĞLU, Doç.Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN, Yrd.Doç.Dr Zeynep KURTULMUŞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/web/ftemel/, http://websitem.gazi.edu.tr/site/omeroglu, http://websitem.gazi.edu.tr/site/tsahin, http://websitem.gazi.edu.tr/site/zeynepkurtulmus
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ftemel@gazi.edu.tr, temel.fulya@gmail.com,esra.omeroglu@gmail.com, tsahin@gazi.edu.tr,ftezel68@gmail.com ,zeynepkurtulmus@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Anne Baba Eğitiminin Önemini, Gerekliliğini ve Amaçlarını Açıklar
Anne Baba Eğitim Modellerini Açıklar
Anne Baba Eğitim Çalışmaları Planlar
Erken Çocukluk Eğitimin de Aile Katılım Çalışmaları Planlar

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yoktur
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Anne Baba Eğitiminin Önemi
2. Hafta  Anne Baba Eğitiminin Gerekliliği
3. Hafta  Anne Baba Eğitiminin Hedefleri
4. Hafta  Anne Baba Eğitiminin İlkeleri
5. Hafta  Anne Baba Eğitim Modelleri
6. Hafta  Anne Baba Eğitim Modelleri
7. Hafta  Vize
8. Hafta  Anne Babaları Destekleme Süreci Anne Babalarla Grup Halinde Çalışma
9. Hafta  Anne Babalarla Grup Halinde Çalışma
10. Hafta  Anne Babalarla Bireysel Çalışma
11. Hafta  Anne Babalarla Bireysel Çalışma
12. Hafta  Anne Babaların Okul Öncesi Eğitim Programlarına Katılımı
13. Hafta  Anne Babaların Okul Öncesi Eğitim Programlarına Katılımı
14. Hafta  Anne Babaların Okul Öncesi Eğitim Programlarına Katılımı
15. Hafta  Final
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Gordon , T. (1989) Etkili Ebeveyn Olma Eğitimi ,Özal Basımevi , İstanbul. Tezel Şahin, F. ve Özyürek,A.(2010). Anne Baba Eğitimi Ve Okul Öncesinde Aile Katılımı, MORPA Yayınları, İstanbul Curan , D.(1989) Working With Parents , Printed in U.S.A Myers, R. (1996)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Tartışma, Gözlem, Alıştırma, Sorun/Problem Çözme
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
4
40
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
4
40
 Materyal tasarlama, uygulama
1
4
4
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
119
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X