GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HÜCRESEL VE MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ/BTM-420
Dersin Adı: HÜCRESEL VE MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr.Belma ASLIM , Prof. Dr. Yavuz BEYATLI, Doç. Dr. Zehra Nur YÜKSEKDAĞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/baslim, www.gazi.edu.tr/beyatli, www.gazi.edu.tr/zehranur
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  baslim@gazi.edu.tr, beyatli@gazi.edu.tr, zehranur@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Moleküler immunoloji ile ilgili güncel bilgileri takip edebilir ve yorumlayabilir
Edindiği moleküler immunoloji ile ilgili bilgi ve becerilerini sağlık problemlerini çözmek için kullanabilir
Edindiği konuyla ilgili bilgi ve kazanımlarla evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, araştıran ve üretken, etik değerlere duyarlı bireyler olabilir
Konuyla ilgili lab. çalışmaları planlama, lab. tekniklerini ve analiz yöntemlerini sağlık alanına aktarma becerisini kazanabilir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İmmünitede rol alan organlar
2. Hafta  Doğal ve edinsel bağışıklığın temelleri
3. Hafta  Hücresel immünite T, B lenfositler ve NK hücreleri
4. Hafta  Antijen-antikor etkileşimi, Antikor genleri ve çeşitliliği
5. Hafta  İmmunoglobulinler, immunoglobulin izotiplerinin işlevleri, B ve T hücre reseptörleri. / Değerlendirme testinin uygulanması (Quiz)
6. Hafta  İmmün moleküler sinyaller ve reseptörler
7. Hafta  Başlıca doku uygunluk kompleksi (MHC); Antijen-T Hücre ve MHC ilişkisi
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Mikrobiyal ve biyokimyasal antijen ve antikor
10. Hafta  Serolojik ve imünolojik testler
11. Hafta  İmmünogenetik, İmmünyanıt hastalıkları
12. Hafta  Yangısal hastalıklar, alerji ve immünolojisi/ Değerlendirme testinin uygulanması (Quiz)
13. Hafta  Transplantasyon immünolojisi
14. Hafta  Tümör immünolojisi (Uygulmalı)
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, & Shiv Pillai. Cellular and Molecular Immunology, 7. baskı, Elsevier (2012) David B. Roth, David Male, Ivan Roitt, Jonathan Brostoff (Çeviri Ed. Turgut İmer )İmmünoloji 7. Baskıdan çeviri. Palme Yayın Evi (2010). Madigon, M.T., Martinko J.M., Brock Mikroorganizmaların biyolojisi (Çeviri Ed. Cumhur Çökmüş) 11. Baskıdan Çeviri, Palme Yayın Evi (2010)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
5
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
5
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
1
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
1
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
70
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX