GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİYOLOJİK SAVAŞ VE MİKROBİYOLOJİK AJANLAR/BTM-416
Dersin Adı: BİYOLOJİK SAVAŞ VE MİKROBİYOLOJİK AJANLAR
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Güven Uraz, Prof. Dr. Nihal Yücel, Prof. Dr. Sumru Çıtak, Doç. Dr. Neslihan Gündoğan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/guraz, websitem.gazi.edu.tr/site/nyucel, websitem.gazi.edu.tr/site/scitak, websitem.gazi.edu.tr/site/gundogan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  guraz@gazi.edu.tr, nyucel@gazi.edu.tr, scitak@gazi.edu.tr, gundogan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mikrobiyolojinin tarihsel gelişimini kavrar ve yorumlar.
Edindiği bilgileri sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.
Evrensel ve sosyal adalet değerleri konularında yeterli bilince sahip olur.
Mikrobiyolojinin tarihsel gelişimini ve temel bilgilerini öğrenir, uygulama alanlarını bilir ve güncel bilgiyi takip eder.
Mikroorganizmaların çeşitliliği, birbiri ve çevreyle olan ilişkisini kavrar ve yorumlar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Yok
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yok
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Biyolojik savaşların tarihçesi
2. Hafta  Biyolojik savaş ajanlarının sınıflandırılması
3. Hafta  Biyolojik savaş ajanların vücuda giriş yolları
4. Hafta  Biyolojik savaşta kullanılan mikrobiyolojik ajanların önemleri ve genel özellikleri
5. Hafta  Biyolojik ajanların kategorize edilmesi KategoriA biyolojik savaş ajanları : B. antrachis,Y. pestis
6. Hafta  C. botulinum, F. tularensis,
7. Hafta  Kanamalı ateş virusları
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Kategori B biyolojik savaş ajanları: C. burnetii, Brucella spp., Burkholderia mallei/pseudomallei
10. Hafta  Alfa viruslar,Doğu ve batı at ensefalomiyelitleri, Venezuella ensefalomiyelitleri
11. Hafta   C. perfringens epsilon toksini,Stafilokok enterotoksin B, Salmonella
12. Hafta  Shigella, V. cholerae, C. parvum
13. Hafta  Kategori C biyolojik savaş ajanları: Nipah virusu, Hantaviruslar; Öğrenci Sunumları
14. Hafta  Biyolojik savaş ajanlarından korunma, yükümlülükleri olan kurumlar, yasal düzenlemeler. Genel değerlendirme, öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Bozkurt, Y. 2003. Biyolojik silahlar ve Biyosensörler, Zafer Yayınları. Pabuçcu, K. 2003. Biyolojik Terör, Köksal Yayınları.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
2
3
6
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
3
6
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
4
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
6
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX