GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİDEKİ TEKNİKLER/BTM-410
Dersin Adı: MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİDEKİ TEKNİKLER
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Moleküler biyoteknoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, problemleri çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar
Moleküler biyoteknoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar
Edindiği moleküler biyoteknoloji ile ilgili bilgi ve becerilerini eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, sağlık, problemlerini çözmek için kullanır
Biyoteknolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular
Moleküler biyoteknolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder
Moleküler biyoteknoloji ile elde edilen ürünlerin kullanımı, yararları ve canlılar üzerine etkilerini değerlendirir
Konuyla ilgili lab. çalışmaları planlama, lab. tekniklerini ve analiz yöntemlerini sağlık, gıda, çevre ve tarım alanlarına aktarma becerisini kazanır

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Hücrenin makro ve mikro molekülleri
2. Hafta  DNA ve RNA izole edilmesi
3. Hafta  Mikroorganizma ve bitkileri moleküler tanımlamada kullanılan yöntemler ve uygulanmaları
4. Hafta  Elektroforez, teknikleri ve uygulanması
5. Hafta  Uygulamalı olarak PZR, RT-PZR ve qRT-PZR gibi çalışmaları
6. Hafta  Protein izolasyonu, Bradford Reagent ile protein miktarının tespiti
7. Hafta  Protein saflaştırması, Western Blotting hibridizasyonu
8. Hafta  Protein saflaştırması, Western Blotting hibridizasyonu , Ara Sınav
9. Hafta  Mutajenite (Ames testi) ve anti-mutajenite testleri
10. Hafta  ELİZA ile sitokin tayini. (Quiz)
11. Hafta  Hücrelerde genotoksisite ve anti-genotoksisite çalışmaları
12. Hafta  Hücre kültüründe moleküler çalışmalar
13. Hafta  Genomik DNA ve cDNA kütüphaneleri ve biyoteknolojide kullanımı. Hücre ve bakteri kültür kolleksiyonları.
14. Hafta  Öğrenci sunumları
15. Hafta  Final sınavları
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
1
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
1
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
71
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr.Belma Aslım , Prof. Dr. Zehranur Yüksekdağ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/baslim , http://websitem.gazi.edu.tr/site/zehranur)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (baslim@gazi.edu.tr , zehranur@gazi.edu.tr)