GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİDEKİ TEKNİKLER/BTM-410
Dersin Adı: MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİDEKİ TEKNİKLER
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr.Belma Aslım , Prof. Dr. Yavuz Beyatli, Doç. Dr. Zehra Nur Yüksekdağ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/baslim, http://websitem.gazi.edu.tr/site/beyatli, http://websitem.gazi.edu.tr/site/zehranur
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  baslim@gazi.edu.tr, beyatli@gazi.edu.tr, zehranur@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Moleküler biyoteknoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, problemleri çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar
Moleküler biyoteknoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar
Edindiği moleküler biyoteknoloji ile ilgili bilgi ve becerilerini eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, sağlık, problemlerini çözmek için kullanır
Biyoteknolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular
Moleküler biyoteknolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder
Moleküler biyoteknoloji ile elde edilen ürünlerin kullanımı, yararları ve canlılar üzerine etkilerini değerlendirir
Konuyla ilgili lab. çalışmaları planlama, lab. tekniklerini ve analiz yöntemlerini sağlık, gıda, çevre ve tarım alanlarına aktarma becerisini kazanır


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Hücrenin makro ve mikro molekülleri
2. Hafta  DNA ve RNA izole edilmesi
3. Hafta  Mikroorganizma ve bitkileri moleküler tanımlamada kullanılan yöntemler ve uygulanmaları
4. Hafta  Elektroforez, teknikleri ve uygulanması
5. Hafta  Uygulamalı olarak PZR, RT-PZR ve qRT-PZR gibi çalışmaları
6. Hafta  Protein izolasyonu, Bradford Reagent ile protein miktarının tespiti
7. Hafta  Protein saflaştırması, Western Blotting hibridizasyonu
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Mutajenite (Ames testi) ve anti-mutajenite testleri
10. Hafta  ELİZA ile sitokin tayini. Değerlendirme testinin uygulanması
11. Hafta  Hücrelerde genotoksisite ve anti-genotoksisite çalışmaları
12. Hafta  Hücre kültüründe moleküler çalışmalar
13. Hafta  Genomik DNA ve cDNA kütüphaneleri ve biyoteknolojide kullanımı. Hücre ve bakteri kültür kolleksiyonları. Öğrenci Sunumları
14. Hafta  Genel değerlendirme, öğrenim çıktılarının test edilmesi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Green, M. R. ve Sambrook, J., 2012. Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory Prss, Fourth Ed.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
3
1
3
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
1
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
1
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX