GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİYOTEKNOLOJİK ANALİZ PROGRAMLARI/BTM-404
Dersin Adı: BİYOTEKNOLOJİK ANALİZ PROGRAMLARI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Biyoteknoloji ve mikrobiyoloji verilerini gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder
Biyoteknoloji ve mikrobiyoloji konularında elde edilen verileri sözlü ve yazılı tekniklerle aktarır
Konuyla ilgili alanda kullanılan bilgisayar yöntemlerini sağlık, gıda, biyoçeşitlilik, çevre ve tarım alanlarına aktarma becerisini kazanır

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Bakterilerin biyokimyasal tanımlamasında kullanılan API’nin tanıtımı, kullanımı ve sonuçların değerlendirilmesi
2. Hafta  SPSS programının tanıtımı. SPSS programı ile korelasyon analizi, sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması.
3. Hafta  SPSS programı ile regresyon analizi, sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması.Değerlendirme testinin uygulanması (Quiz)
4. Hafta  SPSS programı ile tek yönlü annova analizi, sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanmasıDeğerlendirme testinin uygulanması (Quiz)
5. Hafta  SPSS programı ile student’s t-testi analizi, değerlendirilmesi ve yorumlanmasıDeğerlendirme testinin uygulanması (Quiz)
6. Hafta  Verilerin grafik haline dönüştürülmesi.Değerlendirme testinin uygulanması (Quiz)
7. Hafta  PZR (klasik ve real-time PZR), agaroz jel ve poliakrilamid jel elektroforezi.
8. Hafta  PZR (klasik ve real-time PZR), agaroz jel ve poliakrilamid jel elektroforezi, Ara sınav
9. Hafta  Primer dizaynı
10. Hafta  Primer dizaynı
11. Hafta  Sekans analizi ve sekanslama ile ilgili programlar.
12. Hafta  Gen bankası ve internet üzerinde Blast programlarının kullanımı
13. Hafta  Gen bankası ve internet üzerinde Blast programlarının kullanımı (Pratik)
14. Hafta  Jel görüntüleme sistemleri ve jel analizi
15. Hafta  Final sınavları
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
10
 Quiz
1
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
11
2
22
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
1
3
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
1
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
73
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr.Belma ASLIM , Prof. Dr. Zehra Nur YÜKSEKDAĞ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.gazi.edu.tr/baslim , www.gazi.edu.tr/zehranur)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (baslim@gazi.edu.tr , zehranur@gazi.edu.tr)