GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GENETİK ARAŞTIRMALARDA ETİK/MHG-416
Dersin Adı: GENETİK ARAŞTIRMALARDA ETİK
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Deniz Yüzbaşıoğlu, Prof. Dr. Fatma Ünal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/deniz, http://websitem.gazi.edu.tr/site/funal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  deniz@gazi.edu.tr, funal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Genetik ve etik konularının tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar, güncel bilgileri takip eder.
Genetik ve etik ile ilgili konuları yazılı ve sözlü sunum teknikleriyle aktarır ve etkin iletişim sağlar.
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı,ülke çıkarlarını gözeten,araştıran ve üretken,etik değerlere duyarlı olur.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Genetikte etik kavramı ve yasal uygulamalar.
2. Hafta  Genetik araştırmaların geleceği ve toplum üzerindeki olası etkileri.
3. Hafta  Genetikte etik problemler: 1- Genetik ayrımcılık.
4. Hafta  Genetikte etik problemler: 2- Prenatal tanı ve sonuçları ile ilgili uygulamalar
5. Hafta  Genetikte etik problemler: 3- Öjeni
6. Hafta  Genetikte etik problemler: 4-Klonlama
7. Hafta  Öğrenci sunumları (Ödev) /Değerlendirme testinin uygulanması (Quiz)
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  İnsanlarla ilgili genetik çalışmalar ve etik.
10. Hafta  Yeni üreme teknikleri ve etik, embriyon-fetüs hakları.
11. Hafta  Öğrenci sunumları (Ödev)
12. Hafta  Genetiği değiştirilmiş organizmalar ve etik.
13. Hafta  Öğrenci sunuları. Hayvanlar üzerinde araştırmaların etik yönleri, deney hayvanlarının kullanımı.
14. Hafta  Öğrenci sunumları (Ödev) /Değerlendirme testinin uygulanması (Quiz). Dersin genel değerlendirmesi ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -Devettere R.J., Washington, D.C.2010.Practical decision making in health care ethics [electronic resource]: cases and concepts, Georgetown University Press. -Bunton R., Petersen A.2005.Genetic governance: health, risk and ethics in the biotech era, London, New York, Routledge. -Bilimsel dergiler ve web siteleri
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
2
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
11
1
11
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
1
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX