GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MOLEKÜLER PATOLOJİ/MHG-414
Dersin Adı: MOLEKÜLER PATOLOJİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Kalıtsal hastalıklarla ilgili problemleri ortaya koyar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir
Ülkemizde konu ile ilgili mevzuat ve yönetmelikleri öğrenir.
Biyolojik amaçla kullanılan Moleküler patolojinin tarihsel gelişimi ve uygulama alanları hakkında temel bilgiye sahip olur
Moleküler Patolojik bölgenin tespiti için materyalleri hazırlar, inceler ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
Moleküler patolojide kullanılan yöntemleri, sağlık, alanına aktarma becerisini kazanır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Ülkemizde genetik kalıtsal hastalıkların teşhis ve tedavisi ile ilgili mevzuat, uygulama yapan kurum ve kuruluşlar ve bunların araştırma imkanları.
2. Hafta  Moleküler patoloji laboratuarının kuruluşu, işleyiş mevzuatı
3. Hafta  Moleküler Patolojiye giriş
4. Hafta  Moleküler patoloji çalışma planının hazırlanması
5. Hafta  Moleküler patolojik bölgenin belirleme stratejisi
6. Hafta  Moleküler patolojide gen bankası kullanımı
7. Hafta  Moleküler patolojide gen sekanslarından yararlanılarak primer dizayn edilmesi
8. Hafta  Moleküler patolojide gen sekanslarından yararlanılarak primer dizayn edilmesi, Ara sınav
9. Hafta  Moleküler patolojik bölgenin tespiti, görüntülenmesi
10. Hafta  Sonuçların yorumlanması
11. Hafta  Sonuçların kontrollerle karşılaştırılması
12. Hafta  Kalıtsal genetik hastalığın popülasyondaki gen havuzundaki oranlarının hesaplanması
13. Hafta  Türkiye’deki kalıtsal hastalıkların moleküler patolojisi
14. Hafta  Gen havuzunun kalıtsal hastalıklardan korunma yöntemleri ve bu konuda model çalışmalar
15. Hafta  Final sınavı.
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
5
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
5
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
5
4
20
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
3
2
6
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
4
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.X
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Hakkı Taştan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http:// websitem.gazi.edu.tr/hakki.tastan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (hakkitastan@gazi.edu.tr)