GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SİTOGENETİK/MHG-410
Dersin Adı: SİTOGENETİK
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Fatma Ünal, Prof. Dr. Deniz Yüzbaşıoğlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/funal, http://websitem.gazi.edu.tr/site/deniz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  funal@gazi.edu.tr, deniz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu dersi alan öğrenciler; insanda sitogenetik incelemelerin tarihi gelişimini, nomenklatürü ve bu konudaki yasal düzenlemeleri öğrenir.
İnsanda, in vivo ve in vitro yöntemlerle kromozom elde etme yöntemlerini öğrenir ve in vitro uygulamasını yapar.
İnsanda karyotip analizinin nasıl yapıldığını, hangi parametrelere dikkat etmesi gerektiğini öğrenir ve uygular.
Bitkilerde kromozom elde etme yöntemlerini öğrenir ve bunlardan birinin uygulamasını yapar.
Sitogenetikte kullanılan modern teknikler hakkında bilgi sahibi olur.
Sitogenetik analizler için materyalleri hazırlama, ilgili cihazları kullanma, inceleme ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
Edindiği bilgilerle, toplumsal sorunlara çözüm üretir, takım çalışması yapar. Elde ettiği verileri sözlü ve yazılı tekniklerle aktarabilir.
Sitogenetik yöntemleri ve edindiği bilgi ve becerileri sağlık, gıda, biyoçeşitlilik, çevre, tarım, ormancılık, eğitim gibi alanlarda kullanabilir.
Yurt içi ve yurt dışında lisans üstü çalışmalar için gerekli bilgi ve beceriyi kazanır.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedi
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Genetik dersini almış olmak
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İnsanda sitogenetik incelemelerin tarihi, nomenklatür, yasal düzenlemeler
2. Hafta  Kromozomların morfolojik özellikleri
3. Hafta  İnsanda kromozom elde etme yöntemleri
4. Hafta  İnsanda karyotip analizi uygulaması
5. Hafta  İnsanda karyotip analizi uygulaması
6. Hafta  Öğrenci sunumları
7. Hafta  Bitkilerde kromozom elde etme yöntemleri
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Bitkilerde kromozom elde etme yöntemleri
10. Hafta  Bitkilerde karyotip analizi uygulaması
11. Hafta  Öğrenci sunumları
12. Hafta  Bitkilerde karyotip analizi uygulaması
13. Hafta  Sitogenetikte kullanılan modern teknikler
14. Hafta  Öğrenci sunumları. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  Final sınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -ISCN.An International Systemfor Human Cytogenetic Nomenclature. Karger, 2013. Lewis, R. 2005.Human Genetics.McGrawHill. Singh, R.J. 2003.Plant Cytogenetics, Second edition.CRC Press. -Rooney, D. E.2001.Human Cytogenetics: Constitutional Analysis: A Practical Approach.Oxford University Press. -Rooney, D.E.2001.Human Cytogenetics: Malignancy and acquired abnormalities. Oxford University Press. -Başaran, N.1999.Tıbbi Genetik. Güneş & Nobel Tıp. -Basılı makaleler
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, ödev, kaynak taraması, sunum
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
4
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
4
10
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
4
8
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
5
1
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
1
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX