GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MAGGOT TERAPİ/MHG-408
Dersin Adı: MAGGOT TERAPİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Şule Coşkun Cevher
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/sule
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  sule@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Maggot tedavisi ile ilgili teorik ve uygulamasını bilir ve konuyu sağlık alanına aktarma becerisini kazanır.
Yara iyileşme konusunu öğrenir, kimyasal ve fizyolojik süreçleri anlayıp yorumlar.
Yara iyileşmesi ve Maggot terapi konularındaki edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı bireyler olur.
Edindiği bilgi ve becerilerle ülke çıkarlarını gözeten,araştıran ve üreten, etik değerlere duyarlı bireyler olur.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Yok
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yok
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Maggot terapinin tanımı, tarihçesi ve yerel mevzuatla ilişkilendirilmesi.
2. Hafta  Yara iyileşmesi ve aşamaları
3. Hafta  Diyabetik yaralar (kronik yaralar).
4. Hafta  L. sericata türünün sistematik, ekolojik, fizyolojik özellikleri
5. Hafta  L. sericata türünün sistematik, ekolojik, fizyolojik özellikleri
6. Hafta  L. sericata türü larvalarının özellikleri ve yetiştirilmesi
7. Hafta  L. sericata türü larvalarının özellikleri ve yetiştirilmesi
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Steril maggotların sağaltımı
10. Hafta  Maggotların yara iyileşme uygulaması.
11. Hafta  Maggotların yara iyileşme uygulaması.
12. Hafta  Maggot terapinin Türkiye ve dünyadaki durumu.
13. Hafta  GATA maggot terapi merkezine ziyaret.
14. Hafta  Maggot terapinin avantaj ve dezavantajları. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Miller, F. P., Vandome, A. F., McBrewster, J., 2010. Maggot Therapy. Alphascript Publishing. Fleischmann, W., Grassberger, M., 2003. Maggot Therapy: A Handbook of Maggot-Assisted Wound Healing. Thieme. Mumcuoğlu, K. Y., Özkan, A. T., 2009. Süpüratif Kronik Yaraların Debridman Tedavisi. Türkiye Parazitol. Der. 33: 307-315.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
5
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
5
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
2
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
6
2
12
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
1
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX