GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİYOKIYMETLENDİRME/BCK-426
Dersin Adı: BİYOKIYMETLENDİRME
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Hayri Duman, Prof. Dr. Abdullah Hasbenli, Prof. Dr. Zeki Aytaç, Prof. Dr. Murat Ekici, Doç. Dr. Selma Seven Çalışkan, Yrd. Doç. Dr. M. Erkan Uzunhisarcıklı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/hduman, http://w3.gazi.edu.tr/~hasbenli/ http://websitem.gazi.edu.tr/site/zaytac, http://websitem.gazi.edu.tr/site/mekici, http://websitem.gazi.edu.tr/site/selma/ http://websitem.gazi.edu.tr/site/merkan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hduman@gazi.edu.tr; hasbenli@gazi.edu.tr zaytac@gazi.edu.tr; mekici@gazi.edu.tr; selma@gazi.edu.tr, merkan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Biyoçeşitlilik, ekosistem ve ekosistem hizmet kavramlarını bilmeli.
Ekosistem yapı ve fonksiyonunun önemini kavramalı.
Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerine ekonomik değer vermenin önemini kavramalı.
Sürdürülebilir kullanma için yapılması gerekenleri bilmeli.
Biokıymetlendirme tekniklerini öğrenmeli.
Tamamlanmış biokıymetlendirme projelerini incelemeli ve bu projelerin aşamalarını anlamalı
Biyoçeşitliliğin endüstriyel önemini kavramalı ve bu konularda planlama yapabilmeli.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır. Örn: There is no recommended optional programme component for this course. Yok
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ekosistem nedir? Ekosistem tipleri.
2. Hafta  Ekosistem hizmetleri.
3. Hafta  Biyolojik çeşitlilik, endemizm ve çeşitliliğin ekonomik değeri.
4. Hafta  Ekosistemlerin ekonomik değeri.
5. Hafta  Ekonomik değer ve biyolojik çeşitlilik ilişkisi.
6. Hafta  Biyolojik çeşitlilikte ekonomik değerlerin sınıflandırılması.
7. Hafta  Ekosistemlere değer verme yaklaşım ve teknikleri.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Orman ekosisteminin fonksiyon ve değerleri.
10. Hafta  Deniz ve kıyı ekosistem hizmetlerinin biokıymetlendirmesi.
11. Hafta  Proje örneklerinin analizi.
12. Hafta  Proje örneklerinin analizi.
13. Hafta  Alan çalışması.
14. Hafta  Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi. Dersin genel değerlendirmesi ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Makaleler ve örnek proje dökümanları
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
10
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
4
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
6
24
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX