GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TÜRKİYE GEOFİTLERİ/BCK-422
Dersin Adı: TÜRKİYE GEOFİTLERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Geofitlerin genel özellikleri, evrimsel ilişkileri, çeşitliliği ve önemini anlar.
Geofitler ile öğrendiği bilgiyi turizm, peyzaj ve çevre konularına aktarır. konu ile ilgili yasal bilgi ve etik değerlere sahip olur.
Geofitlerle ilgili elde edilen verileri sözlü ve yazılı tekniklerle aktarır, koleksiyon hazırlama tekniklerini uygular.
Geofitlerin korunması ile ilgili planlama yapar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Geofit nedir? Genel özellikleri. Ülkemizdeki geofitlerle ilgili çalışmaların tarihçesi.
2. Hafta  Türkiye’deki soğanlı bitkilerin ekonomik önemi.
3. Hafta  Geofitlerin kültürü.
4. Hafta  Türkiye’ deki önemli geofit familyaları; Amaryllidaceae familyasının genel özellikleri, bu familyaya ait cinsler ve türlerle ilgili özellikler.
5. Hafta  Galanthus cinsi ve bu cinse ait türlerle ilgili özellikler.
6. Hafta  Iridaceae familyasının genel özellikleri, bu familyaya ait cinsler ve türlerle ilgili özellikler.
7. Hafta  Liliaceae familyasının genel özellikleri. Bazı cinslere ve türlerine ait özellikler
8. Hafta  Liliaceae familyasının genel özellikleri. Bazı cinslere ve türlerine ait özellikler, Ara sınav
9. Hafta  Puschkinia, Ornithogalum, Muscari, Hyacinthus, Bellevalia, Lilium, Fritillaria, Tulipa, Colchicum cinsleri ile bu cinslere ait türlerin özellikleri.
10. Hafta  Orchidaceae familyasının genel özellikleri, bu familyaya ait cinsler ve türlerle ilgili özellikler.
11. Hafta  Primulaceae familyasının genel özelliği ile geofit özelliği gösteren Cyclamen cinsi ve bu cinse ait türlerin özellikleri.
12. Hafta  Arazi çalışması
13. Hafta  Arazi çalışması
14. Hafta  Ranunculaceae, Araceae ve Geraniaceae'nin geofit özelliği gösteren türler ve özellikleri. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi
15. Hafta  Final sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
10
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
2
2
4
 Rapor hazırlama
4
2
8
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
3
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
4
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
81
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.24
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.X
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr.Hayri Duman)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/hduman)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (hduman@gazi.edu.tr)