GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ARKEOBİYOLOJİ/BCK-420
Dersin Adı: ARKEOBİYOLOJİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Arkeolojik alanlarda ve jeolojik sedimanlarda bulunan organik (bitki ve hayvanlara ait) güncel ve fosil materyalleri inceleyebilmeli, çeşitli analiz m
Arkeolojik ve jeolojik alanlarda gerekli olan biyolojik, fiziksel, kimyasal, kültürel, ekonomik, coğrafik ve ekolojik süreçler hakkında bilgiye sahip
Konuyla ilgili mikroskop ve bilgisayar (veri tabanı ve istatistik programları) kullanımı becerilerinin artırılması. Ulusal ve evrensel etik değerlerin

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Dersin ulusal ve uluslar arası mevzuatla ilişkilendirilmesi. Konunun tarihçesi, Türkiye’de ve dünyada yapılan uygulamalar. Mikroflora araştırma labora
2. Hafta  Sedimanlarda fosil olarak kalabilen fitoplanktonların, ilkelden gelişmişe göre sınıflandırılması. Sedimanlarda bulunan fosil polen ve polinomorf‘ların
3. Hafta  Bazı fitoplanktonların tanımları, morfolojik yapıları, detayların mikroskobik olarak çizimleri.
4. Hafta  Petrol aramada, doğal gaz aramada ,kömür yatakları, paleoklimatoloji ve bunun gibi alanlarda kullanılan sondaj tipleri. Sondajlardan elde edilen karot
5. Hafta  Laboratuvarda odun kısımların, polen, sporlar ve diğer palinomorfların fosilleşmesini sağlamak üzere Asetoliz yöntemi ile preparat yapımı.
6. Hafta  Zoorkeolojinin tarihçesi. Zooarkeolojik çalışma metotları.
7. Hafta  Arkeolojik alanlarda en sık rastlanan omurgalı ve omurgasız hayvan gruplarına ait kalıntıların teşhis ve analiz yöntemleri (örnekleme, kantitatif ölçü
8. Hafta  Arkeozooloji çalışmalarında kullanılan veri tabanları. Ara sınav
9. Hafta  Arkeolojik ve jeolojik alanlarda bulunan zoolojik kalıntıların 14 C metodu ve oksijen izotop yöntemleri ile tarihlendirilmesinden elde edilen verileri
10. Hafta  Türkiye’deki önemli arkeolojik alanlarda gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası çok disiplinli projeler ve bu projelerde gerçekleştirilen arkeozooloj
11. Hafta  Uygulama (Saha çalışması): Ders yılı başında belirlenecek bir arkeolojik alanda, ilgili kurumlardan yasal izinler alındıktan sonra “Arkeobiyoloji”de
12. Hafta  Saha çalışmaları.
13. Hafta  Saha çalışmaları.
14. Hafta  Saha çalışmaları. Dersin genel değerlendirmesi ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  Final sınavı.
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
4
20
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
2
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
3
18
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
2
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
3
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.X
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Sevil PEHLİVAN , Doç. Dr. Burçin Aşkım GÜMÜŞ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/pehlivan , http://websitem.gazi.edu.tr/site/burcinaskim)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (pehlivan@gazi.edu.tr , burcinaskim@gazi.edu.tr)