GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ARKEOBİYOLOJİ/BCK-420
Dersin Adı: ARKEOBİYOLOJİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Sevil PEHLİVAN, Doç. Dr. Burçin Aşkım GÜMÜŞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/pehlivan, http://websitem.gazi.edu.tr/site/burcinaskim
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  pehlivan@gazi.edu.tr, burcinaskim@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Arkeolojik alanlarda ve jeolojik sedimanlarda bulunan organik (bitki ve hayvanlara ait) güncel ve fosil materyallerin incelenmesi.
Çeşitli analiz modellerini öğrenerek analitik düşünce sisteminin geliştirilmesi.
Arkeolojik ve jeolojik alanlarda gerekli olan biyolojik, fiziksel, kimyasal, kültürel, coğrafik ve ekolojik süreçler hakkında bilgiye sahip olunması.
Konuyla ilgili mikroskop ve bilgisayar (veri tabanı ve istatistik programları) kullanımı becerilerinin artırılması.
Ulusal ve evrensel etik değerlerin bilinci ve yasal mevzuat bilgisi kapsamında, disiplinler arası çalışma ilkelerinin benimsenmesi.
Disiplinler arası işbirliği kurma yeteneğinin ve yabancı dil bilmenin farkına varılması. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bitki Sistematiği, Hayvan sistematiği derslerini almış olmak
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Polen ve Spor Morfolojisi, Ekoloji, Biyocoğrafya
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin ulusal ve uluslar arası mevzuatla ilişkilendirilmesi. Konunun tarihçesi, Türkiye’de ve dünyada yapılan uygulamalar.
2. Hafta  Sedimanlarda fosil olarak kalabilen fitoplanktonların, ilkelden gelişmişe göre sınıflandırılması.
3. Hafta  Bazı fitoplanktonların tanımları, morfolojik yapıları, detayların mikroskobik olarak çizimleri.
4. Hafta  Petrol ve doğal gaz aramalarında, kömür yatakları, paleoklimatoloji ve bunun gibi alanlarda kullanılan sondaj tipleri.
5. Hafta  Laboratuvarda odun kısımların, polen, sporlar ve diğer palinomorfların fosilleşmesini sağlamak üzere Asetoliz yöntemi ile preparat yapımı.
6. Hafta  Zoorkeolojinin tarihçesi. Zooarkeolojik çalışma metotları.
7. Hafta  Arkeolojik alanlarda en sık rastlanan omurgalı ve omurgasız hayvan gruplarına ait kalıntıların teşhis ve analiz yöntemleri.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Arkeolojik ve jeolojik alanlarda bulunan zoolojik kalıntıların 14C metodu ve oksijen izotop yöntemleri ile tarihlendirilmesi.
10. Hafta  Türkiye’deki önemli arkeolojik alanlarında gerçekleştirilen projeler ve bu projelerde gerçekleştirilen arkeozoolojik çalışmalar.
11. Hafta  Saha çalışmaları.
12. Hafta  Saha çalışmaları.
13. Hafta  Saha çalışmaları.
14. Hafta  Saha çalışmaları. Dersin genel değerlendirmesi ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Aytuğ, B., 1967. Türkiye’nin Önemli Gymnospermleri Üzerinde Palinolojik araştırmalar. İ.Ü.Orman Fakültesi Yayınları, Kutulmuş Matbaası, Yayın no:114, Pp.330 Erdtman, G., 1972. Pollen and spore morphology/Plant Taxonomy Gymnospermae, Pterıdophyta, Bryophyta. Hafner Publishing Company. New York Merev, N., 1998. Odun Anatomisi Cilt-I, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Yayın no:189, Trabzon. Merev, N., 1998. Odun Anatomisi Cilt-II, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Yayın no:189, Trabzon. Claassen, C., 1998. Shells. Cambridge University Pres, UK. ISBN: 0–521–57036–0 (hardback); 0–521–57852–3 (paperback), 266 p. Davies, P., 2008. Snails, Archaeology and Landscape Change. Oxbow Boks, Oxford, USA. ISBN: 978–1–84217–317–6, 199 p. English Heritage 2002.;Reitz J. E, Wings E S (2003) Zooarchaeology, Cambridge University Press, ISBN: 0-521-480698 (hardback), 0-521-485290 (paperback), United Kingdom.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
4
20
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
2
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
3
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX