GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SULAK ALAN YÖNETİMİ/BCK-416
Dersin Adı: SULAK ALAN YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Burçin Aşkım GÜMÜŞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/burcinaskim
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  burcinaskim@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sulak alanlarla ilgili bilgiye sahip olur ve bu konudaki çalışmalarını planlayabilmeli, uygulayabilmeli.
Elde edilen sonuçları kullanarak çevresel faktörlerin türler ve ekosistemler üzerindeki etkilerini değerlendirebilmeli.
Konu ile ilgili yasal bilgi ve etik değerlere sahip olmalı.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yok
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Türkiye ve Dünya’da sulak alan yönetiminin tarihçesi, Sulak alan tanımı.
2. Hafta  Türkiye ve Dünya’daki önemli sulak alanlar. Bu ekosistemlerin biyotik ve abiyotik özelikleri, besin zinciri, madde döngüleri ve enerji akışları
3. Hafta  Sulak alan hidrolojisi, Sulak alan çeşitleri.
4. Hafta  Sulak alanlar ve sosyo-ekonomik yapı.
5. Hafta  Sulak alanların önemi.
6. Hafta  Sulak alanların korunmasına yönelik mevzuat (ulusal ve uluslararası anlaşma, sözleşme ve kanunlar).
7. Hafta  Sulak alanlarda yönetim planlaması
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Türkiye’de Sulak Alanlarla ilgili çalışmaları yürüten kamu kuruluşları, yürüttüğü projeler ve bu projelerin incelenmesi
10. Hafta  Türkiye’de Sulak Alanlarla ilgili çalışmalar yürüten çeşitli STK'lar ve bunların yürüttüğü projeler ve yürütülen projelerin incelenmesi.
11. Hafta  Mogan Gölü’nde (Ankara) gerçekleştirilen sulak alan yönetimi uygulamaları
12. Hafta  Mogan Gölü’nde gerçekleştirilen sulak alan yönetimi uygulamaları.
13. Hafta  Mogan Gölü’nde (Ankara) gerçekleştirilen sulak alan yönetimi uygulamaları.
14. Hafta  Mogan Gölü’nde gerçekleştirilen uygulamaların tartışılması. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Beklioğlu, M., Ceran Y, Erdem O, Erdoğan S, Hemmami M, Koopmanschap E, Meriç T, Özen A, Dinç Sarısoy H (2007) Sulak Alan Yönetim Planlaması Rehberi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kuş Araştırmaları Derneği, Çevre Ve Orman Bakanlığı (Editör: Hülya Özbek), Ankara, 176 s. Yeniyurt C, Hemmami M, Çağırankaya S, Koopmanschap E (2011) Türkiye’nin Ramsar Alanlarında Sulak Alan Yönetim Planları Değerlendirme Raporu, Doğa Derneği, Ankara, 34 s. Ramsar Handbooks, 4th Edition. Handbook 18, “Managing Wetlands”, 1971-2011. İlhan A (2011) Yeni Bir Su Politikasına Doğru, Türkiye’de Su Yönetimi, Alternatifler ve Öneriler, ISBN: 978-605-62639-0-3, İstanbul, 191 s. Meriç B T, Çağırankaya S (2013) Sulak Alanlar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Hassas Alanlar Dairesi Başkanlığı, Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü, Ankara, 158 s. Tapan D Ş (2008) Türkiye’deki Ramsar Alanları Değerlendirme Raporu, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, İstanbul, 129 s.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Mogan Gölü'nde sulak alan yönetimi uygulamaları.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
4
20
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
2
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
3
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX