GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SULAK ALAN YÖNETİMİ/BCK-416
Dersin Adı: SULAK ALAN YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Sulak alanlarla ilgili bilgiye sahip olur ve bu konudaki çalışmalarını planlayabilmeli, uygulayabilmeli.
Elde edilen sonuçları kullanarak çevresel faktörlerin türler ve ekosistemler üzerindeki etkilerini değerlendirebilmeli.
Konu ile ilgili yasal bilgi ve etik değerlere sahip olmalı.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Türkiye ve Dünya’da sulak alan yönetiminin tarihçesi, Sulak alan tanımı.
2. Hafta  Türkiye ve Dünya’daki önemli sulak alanlar. Bu ekosistemlerin biyotik ve abiyotik özelikleri, besin zinciri, madde döngüleri ve enerji akışları
3. Hafta  Sulak alan hidrolojisi (hidrolojik döngü, su depolama kapasitesi, drenaj sınırı, su bütçesi), Sulak alan çeşitleri (Haliç ve deltalar, Tatlısu bataklı
4. Hafta  Sulak alanlar ve sosyo-ekonomik yapı.
5. Hafta  Sulak alanların önemi (Doğrudan Kullanım Değerleri: Su temini, tuz üretimi, su ürünleri üretimi, tarım ve hayvancılık, sazcılık, rekreasyonel. Dolaylı
6. Hafta  Sulak alanların korunmasına yönelik mevzuat (ulusal ve uluslararası anlaşma, sözleşme ve kanunlar).
7. Hafta  Sulak alanlarda yönetim planlaması (Alan sınırları ve konumu, yasal durum, fiziksel jeolojik ve biyolojik özellikler, sosyo-ekonomik yapı, kültürel, e
8. Hafta  Sulak alanlarda yönetim planlaması (Alan sınırları ve konumu, yasal durum, fiziksel jeolojik ve biyolojik özellikler, sosyo-ekonomik yapı, kültürel, e
9. Hafta  Türkiye’de Sulak Alanlar’ın korunması ve sürdürülebilirliği üzerine çalışmalar yürüten kamu kuruluşları ve bunlar tarafından yürütülen projelerin ince
10. Hafta  Türkiye’de SulakAlanlar’ın korunması ve sürdürülebilirliği üzerine çalışmalar yürüten çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları ve bunlar tarafından yürütülen
11. Hafta  Mogan Gölü’nde (Ankara) gerçekleştirilen sulak alan yönetimi uygulamaları
12. Hafta  Mogan Gölü’nde gerçekleştirilen sulak alan yönetimi uygulamaları.
13. Hafta  Mogan Gölü’nd egerçekleştirilen sulak alan yönetimi uygulamaları.
14. Hafta  Mogan Gölü’nde gerçekleştirilen uygulamaların tartışılması. Genel değerlendirmeve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  Final sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
4
20
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
2
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
3
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Burçin Aşkım GÜMÜŞ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/burcinaskim)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (burcinaskim@gazi.edu.tr)