GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
POLEN VE SPOR ANALİZİ/BCK-414
Dersin Adı: POLEN VE SPOR ANALİZİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Sevil Pehlivan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/pehlivan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  pehlivan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Polenin genel özellikleri, çeşitliliği ve önemini anlar.
Polen ve analiz tekniklerini bilir ve uygular.
Edindiği polen bilgisini tarım, çevre, sağlık ve gıda alanları ile ilişkisini öğrenir.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Yok
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yok
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Palinolojinin tarihçesi ve uygulama konuları. Arıcılık yönetmeliğine göre üretilen arı sütünün ve balın polen ve sporlar kalitesi
2. Hafta  Uygulama alanlarının tanıtımı, Türkiye’de ve yurt dışında yapılan çalışma örnekleri.
3. Hafta  Özellikle tıbbi ve farmasötik önemi bulunan polenlerin ve sporların familya ve cinsleri ile özellikleri.
4. Hafta  Polenin ve sporun toplama teknikleri, mevsimsel dağılımlarına göre polen ve spor takvimleri.
5. Hafta  Polen ve spor preparat metotları ve çeşitli bitki örneklerine ait taze preparatlar hazırlanması.
6. Hafta  Polen ve spor preparat metotları ve çeşitli bitki örneklerine ait taze preparatlar hazırlanması.
7. Hafta  Polen ve spor morfolojisi ve mikroskop incelemesi.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Polen ve spor morfolojisi ve mikroskop incelemesi
10. Hafta  Polen ve spor morfolojisi ve mikroskop incelemesi
11. Hafta  Çeşitli Gymnosperm polenlerinin morfolojisi ve mikroskop incelemesi.
12. Hafta  Çeşitli Angiosperm polenlerinin morfolojisi ve mikroskop incelenmesi.
13. Hafta  Homojen, heterojen ve melez polenler. Polen ve sporların morfometrik analizleri.
14. Hafta  Polen ve spor mikrofotoğraflarının bilgisayar ortamına aktarılması ve ölçme teknikleri. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Erdtman, G., 1972. Pollen and spore morphology/Plant Taxonomy Gymnospermae, Pteridophyta, Bryophyta .Hafner Publıshıng Company. New York. Charpin, J., Suriyanch, R., Frankland, A. W., 1974. Atlas of European Allergenic Pollens. Sandoz Editions, Paris. Nilsson, S., 1983. Atlas of Airborne Fungal Spores in Europe. Springer-Verlag Berlin Heidelber NewYork. Yentür, S., 1984. Bitki Anatomisi .İstanbul Üniv. Fen Fak. Yayınları İstanbul. Pehlivan, S., 1995. Türkiye’nin allerjen polenleri Atlası. Ünal basımevi, Ankara Pehlivan, S., Pehlivan, F., Doğancı, Ö. E., 2005. Morphmetrische Analyse Der Polen Einiger Arten Aus Der Familie Der Pinaceae. İstanbul University, Faculty of Science Journal of Biology. 66: 11- 32 Demiray, H., 2011. Bitki yapısı ve Gelişimine Giriş. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic.Ltd.Şti. Ankara
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
10
 Ödev
1
5
 Uygulama
2
5
 Projeler
0
0
 Pratik
3
20
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
5
2
10
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
2
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
3
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
3
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX