GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FİTORESTORASYON/BCK-410
Dersin Adı: FİTORESTORASYON
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Hayri Duman, Prof. Dr. Zeki Aytaç, Prof. Dr. Murat Ekici, Yrd. Doç. Dr. M. Erkan Uzunhisarcıklı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/hduman, http://websitem.gazi.edu.tr/site/zaytac, http://websitem.gazi.edu.tr/site/mekici, http://websitem.gazi.edu.tr/site/merkan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hduman@gazi.edu.tr, zaytac@gazi.edu.tr, mekici@gazi.edu.tr, merkan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bitkisel onarım çalışmalarının gerekliliğini ve önemini kavrar.
Fitorestorasyon konularında toplumsal sorunlara çözüm üretir, takım çalışması yapar, elde edilen verileri sözlü ve yazılı tekniklerle aktarır.
Fitorestorasyonu tarım, endüstri, çevre ve turizm alanları ile ilişkisini öğrenir.
Fitorestorasyon uygulama teknikleri ve yasal konuları bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Yok
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yok
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Bitkisel onarım ve fitorestorasyon çalışmalarının çevre, endüstri ve ekonomik açıdan önemi. Dersin yasal mevzuatla ilişkilendirilmesi.
2. Hafta  Doğadaki endüstriyel faaliyet ve tahribatlar sonrası onarım çalışmalarında uygulama teknikleri
3. Hafta  Bitkisel materyal seçimi, bitkisel uygulama yapılacak alanda etüt çalışmaları
4. Hafta  Eğimli alanlarda ve şevlerde bitkilendirme teknikleri
5. Hafta  Kurak alanlarda bitki materyali seçimi ve dikim teknikleri
6. Hafta  Kumul alanları ve bu alanlarda bitkilendirme teknikleri
7. Hafta  Madencilikte rekültivasyon ve doğa onarımı
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Katı atık depolama tesislerinde bitkisel rehabilitasyon teknikleri
10. Hafta  Islak ve bataklık alanlarda bitkisel rehabilitasyon teknikleri, su içi bitkilendirmeler
11. Hafta  Toz ve rüzgar perdeleri tesisi. Erozyon, heyelan ve çığ önleyici bitkilendirmeler
12. Hafta  Endüstriyel kirli alanlar ve bu alanlara uygun bitkilendirme
13. Hafta  Mevcut bitkisel onarım uygulamalarına örnek projeleri inceleme ve değerlendirme.
14. Hafta  Rapor sunumu. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Çelem, H., 1988. Sorunlu Alanlarda Bitkilendirme Tekniği. (Bitkisel Örtüleme). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1047, Ders Kitabı: 304. Ankara Altan, T., 1987. Biyolojik Onarım Tekniği. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No. 46. Adana. Ürgenç, S., 1998, Genel Plantasyon ve Ağaçlandırma Tekniği, İ.Ü.Yayınları, No, İstanbul Ürgenç, S., 2000, Kırsal Peyzaj (Koruma-Onarım-Düzenleme) Dirik, H., 2005, Kırsal Peyzaj, İ.Ü.Yayınları, No, 4559 İstanbul Güney, A., 1989. Peyzaj Onarım Teknikleri 1. Kumullar ve Stabilizasyon Yöntemleri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ders Notları. Bornova, İzmir. Güney, A., 1989. Peyzaj Onarım Teknikleri 2. Şev Stabilizasyon Yöntemleri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ders Notları. Bornova, İzmir.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
2
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
3
12
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
3
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
4
16
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
83
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX