GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HERBARYUM TEKNİKLERİ/BCK-406
Dersin Adı: HERBARYUM TEKNİKLERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Zeki Aytaç
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/zaytac
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  zaytac@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Herbaryumlar nerelerde ve nasıl kurulduğunu ve fonksiyonlarını bilir.
Araziden herbaryuma girinceye kadar süreçteki bitkilerin geçirdiği basamakları uygular.
Ulusal ve uluslararası herbaryumları ve çalışma .prensiplerini öğrenir. Konuyla ilgili yasal düzenlemeleri bilir


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Var
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bitki sistematiği dersini almış olmak
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Herbaryum tanımı, tarihçesi, önemi ve yasal çerçevesi.
2. Hafta  Türkiye ve dünyadaki büyük herbaryumlar ve katkıları
3. Hafta  Pres kullanımı ve bitki kurutma kurallarının uygulamalı olarak yapılması.
4. Hafta  Tohumsuz bitkilerin toplanması ve saklanması.
5. Hafta  Sucul bitkilerin toplanması ve saklanması kuralları
6. Hafta  Tohumlu bitkilerin toplanması, saklanması.
7. Hafta  Örneklerin herbaryum materyali haline getirilmesi ve korunması.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Herbaryum binaları, dolapları ve düzenlenmesi.
10. Hafta  Dubletlerin dağıtımı ve ödünç verme.
11. Hafta  Herbaryum örneklerinin kullanım alanları.
12. Hafta  Ülkemizdeki büyük herbaryumların ziyaret edilmesi.
13. Hafta  Herbaryum düzenlenmesi
14. Hafta  Herbaryum düzenlenmesi, Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Bridson D & Forman L. 1998. The Herbarium Handbook,Royal Botanic Garden, KEW. Seçmen Ö ve Ark. 1998. Tohumlu Bitkiler Sistematiği, Ege Ü. Basımevi, İzmir
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Var
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
4
20
 Projeler
0
0
 Pratik
4
20
 Quiz
1
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
70
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
30
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
2
2
4
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
4
4
16
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX