GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ARAZİ ÇALIŞMALARI/BCK-402
Dersin Adı: ARAZİ ÇALIŞMALARI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr.Hayri Duman, Prof. Dr. Abdullah Hasbenli
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/hduman -http://w3.gazi.edu.tr/~hasbenli
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hduman@gazi.edu.tr, hasbenli@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Biyoekoloji konusunda edindiği bilgi ve becerilerini eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, çevre problemlerini çözmek için kullanır.
Yaban hayatı çalışmalarını planlar, uygular. Çevresel faktörlerin türler ve ekosistemler üzerindeki etkileri belirler.
Biyoçeşitlilik konuları ile ilgili toplumsal sorunlara çözüm üretir, takım çalışması yapabilir.
Elde edilen verileri sözlü ve yazılı tekniklerle aktarabilmeli, koleksiyon hazırlama tekniklerini bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze ve alan çalışmalarında uygulamalı eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  yok
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yok
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Biyoçeşitlilik çalışmaları için masa başı çalışması.
2. Hafta  Flora çalışmaları için masa başı planlama.
3. Hafta  Faunaçalışmaları için masa başı planlama.
4. Hafta  Arazi çalışması: 1. İstasyonun ekolojik olarak değerlendirilmesi ve flora çalışmalarının yapılması.
5. Hafta  Arazi çalışması: 1. İstasyonun ekolojik olarak değerlendirilmesi ve fauna tespit çalışmalarının yapılması.
6. Hafta  Arazi çalışması: 2. İstasyonun ekolojik olarak değerlendirilmesi ve flora çalışmalarının yapılması.
7. Hafta  Arazi çalışması: 2. İstasyonun ekolojik olarak değerlendirilmesi ve fauna tespit çalışmalarının yapılması.
8. Hafta  Arazi çalışması: 3 İstasyonun ekolojik olarak değerlendirilmesi ve fauna tespit çalışmalarının yapılması.
9. Hafta  Arazi çalışması: 3. İstasyonun ekolojik olarak değerlendirilmesi ve fauna tespit çalışmalarının yapılması.
10. Hafta  Alan çalışmasında elde edilen veri ve örneklerin değerlendirilmesi.
11. Hafta  Alan çalışmasında elde edilen veri ve örneklerin değerlendirilmesi.
12. Hafta  Alan çalışmasında elde edilen veri ve örneklerin değerlendirilmesi.
13. Hafta  Alan çalışmasında elde edilen veri ve örneklerin değerlendirilmesi.
14. Hafta  Alan çalışmasında toplanan verilerin rapor halinde sunulması. Dersin genel değerlendirmesi ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Sutherland, W. J. 2006. Ecological Census Techniques, a handbook. Cambridge Universitypress.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Alan uygulamaları
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
30
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
20
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
4
2
8
 Haftalık uygulamalı ders saati
10
2
20
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
5
4
20
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
5
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX