GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PROBİYOTİK TEKNOLOJİSİ/BTM-411
Dersin Adı: PROBİYOTİK TEKNOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Probiyotik teknolojisinin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapabilir, güncel bilgileri takip edebilir ve yorumlayabilir
Probiyotik teknoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir ve etkin iletişim sağlayabilir
Probiyotik teknolojisinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanabilir
Probiyotik konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanabilir
Evrensel ve sosyal adalet değerleri ile çevre değerleri konularında yeterli bilince sahip olabilir
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran bireyler olabilir
Probiyotiklerin gelişimini ve temel bilgilerini öğrenebilir, uygulama alanlarını bilir ve güncel bilgiyi takip edebilir
Probiyotiklerin kullanımı, yararları, riskleri ve canlılar üzerine etkilerini değerlendirebilir, yasal ve etik konular hakkında bilgi sahibi olabilir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Probiyotik mikrorganizmalar ve sınflandırılması
2. Hafta  Probiyotiklerin faydaları
3. Hafta  Probiyotik mikroorganizmaların seçim kriterlerinin uygulamalı incelenmesi
4. Hafta  Probiyotik, prebiyotik, sinbiyotik ve ilişkileri (Quiz)
5. Hafta   Probiyotik fermente süt ürünlerinin ve diğer gıdaların üretimi
6. Hafta  Probiyotik fermente süt ürünlerinin ve diğer gıdaların üretimi
7. Hafta  Probiyotik ürünlerin mikrobiyolojik analizi
8. Hafta  Probiyotik ürünlerin mikrobiyolojik analizi (Ara sınav)
9. Hafta  Probiyotiklerin ticari ürünlerinin eldesi
10. Hafta  Probiyotiklerin ticari ürünlerinin eldesi
11. Hafta  Probiyotik güvenliği
12. Hafta  Mikrobiyota ve prebiyotik ilişkisi (Quiz)
13. Hafta  Probiyotik mikroorganizmaların insan sağlığı üzerindeki önemi (Kanser, diyabet)
14. Hafta  Probiyotik mikroorganizmaların insan sağlığı üzerindeki önemi (Kolesterol, psikolojik)
15. Hafta   Final sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
1
7
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
1
2
 Sunu hazırlama
1
1
1
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
1
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
10
2
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
68
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.72
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr.Belma ASLIM , Prof. Dr. Zehranur YÜKSEKDAĞ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.gazi.edu.tr/baslim , www.gazi.edu.tr/zehranur)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (baslim@gazi.edu.tr , zehranur@gazi.edu.tr)