GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PROBİYOTİK TEKNOLOJİSİ/BTM-411
Dersin Adı: PROBİYOTİK TEKNOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Yavuz BEYATLI, Prof. Dr.Belma ASLIM, Doç. Dr. Zehranur YÜKSEKDAĞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/beyatli, www.gazi.edu.tr/baslim, www.gazi.edu.tr/zehranur
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  beyatli@gazi.edu.tr, baslim@gazi.edu.tr, zehranur@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Probiyotik teknolojisinin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapabilir, güncel bilgileri takip edebilir ve yorumlayabilir
Probiyotik teknoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir ve etkin iletişim sağlayabilir
Probiyotik teknolojisinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanabilir
Probiyotik konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanabilir
Evrensel ve sosyal adalet değerleri ile çevre değerleri konularında yeterli bilince sahip olabilir
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran bireyler olabilir
Probiyotiklerin gelişimini ve temel bilgilerini öğrenebilir, uygulama alanlarını bilir ve güncel bilgiyi takip edebilir
Probiyotiklerin kullanımı, yararları, riskleri ve canlılar üzerine etkilerini değerlendirebilir, yasal ve etik konular hakkında bilgi sahibi olabilir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Probiyotik mikrorganizmalar ve sınflandırılması
2. Hafta  Probiyotik mikroorganizmaların seçim kriterleri
3. Hafta  Probiyotik mikroorganizmaların seçim kriterlerinin uygulamalı incelenmesi
4. Hafta  Probiyotik yoğurt, peynir vs. fermente süt ürünlerinin üretimi
5. Hafta  Probiyotik diğer fermente gıdaların üretimi / Değerlendirme testinin uygulanması (Quiz)
6. Hafta  Probiyotik ürünlerin mikrobiyolojik analizleri
7. Hafta  Probiyotik ürünlerin organoleptik analizleri
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Ticari Probiyotik tabletlerin hazırlama tekniği
10. Hafta  Probiyotik mikroorganizmaların insan sağlığındaki önemi / Öğrenci Sunumları
11. Hafta  Probiyotik mikroorganizmaların hayvan sağlığındaki önemi
12. Hafta  Probiyotik mikroorganizmaların su ürünlerinde kullanımı
13. Hafta  Prebiyotikler ve probiyotik ilişkisi / Değerlendirme testinin uygulanması (Quiz)
14. Hafta  Probiyotiklerin biyogüvenirliği ve kullanımlarındaki yasal düzenlemeler. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  - Fidel Toldr´a. 2008. Meat Biotechnology, Cahpter 10, Leroy, F., Falony, G., de Vuyst, L., Latest Developments in Probiotics.p 217-229. Springer. - Bagchi Debasis, Francis Lau and Dilip K. Ghosh. 2010. Biotechnology in Functional Foods and Nutraceuticals. CRC Press. Taylor &. Francis Group,
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
3
2
6
 Okuma Faaliyetleri
7
1
7
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
1
2
 Sunu hazırlama
1
1
1
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
1
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
10
2
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur