GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KOZMETİK MİKROBİYOLOJİSİ/BTM-409
Dersin Adı: KOZMETİK MİKROBİYOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Güven Uraz , Prof. Dr. Nihal Yücel, Prof. Dr. Sumru Çıtak, Doç. Dr. Neslihan Gündoğan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/guraz, websitem.gazi.edu.tr/site/nyucel, websitem.gazi.edu.tr/site/scitak, websitem.gazi.edu.tr/site/gundogan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  guraz@gazi.edu.tr,nyucel@gazi.edu.tr, scitak@gazi.edu.tr, gundogan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kozmetik mikrobiyolojinin uygulama alanlarındaki teknikleri bilir ve cihazları kullanabilir
Kozmetik ürünlerde mikroorganizmaların tanımlama metodlarını bilir
Edindiği bilgi ve becerilerle kozmetik ürünlerin halk sağlığına olan etkilerini açıklayabilir


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kozmetiklerin tanımı, tarihçesi ve sınıflandırılması
2. Hafta  Kozmetik ürünlere mikrobiyal kontaminasyon kaynakları
3. Hafta  Mikroorganizma üremesine duyarlı ürünler
4. Hafta  Kozmetik ürünlerde bulunmaması gereken patojen mikroorganizmalar
5. Hafta  Mikroorganizmaların kozmetik ürünlere etkileri
6. Hafta  Kozmetik ürünlerde kullanılan koruyucu maddeler ve mikroorganizmalara etkileri
7. Hafta  Ulusal ve uluslar arası standartlara göre kozmetik ürünlerde mikrobiyal limitler
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Kategori 1 kozmetik ürünlerdeki (ağız, dudak, burun, genital bölgelere uygulanan ürünler) mikrobiyal limitler
10. Hafta  Kategori 2 kozmetik ürünlerdeki (diğer kozmetik ürünler) mikrobiyal limitler
11. Hafta  Kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik laboratuvar testleri: Toplam aerobik mikroorganizma, toplam maya ve küf sayılarının belirlenmesi
12. Hafta  Kozmetik ürünlerde Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa tespiti
13. Hafta  Kozmetik ürünlerde Salmonella typhimirium, Staphylococcusaureus, Candida albicans tespiti
14. Hafta  Kozmetik ürünlere uygulanan Tarama-Zorlama testi Genel değerlendirme
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Geis, P.A. 2006. Cosmetic Microbiology: A practicalapproach, Taylor&Francis Bilimsel dergiler ve web siteleri
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
   Hayır
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
4
20
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
3
6
 Materyal tasarlama, uygulama
2
3
6
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
3
6
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
5
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
6
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX