GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ/BTM-403
Dersin Adı: KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Güven Uraz , Prof. Dr. Nihal Yücel, Prof. Dr. Sumru Çıtak, Doç. Dr. Neslihan Gündoğan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   websitem.gazi.edu.tr/site/guraz, websitem.gazi.edu.tr/site/nyucel, websitem.gazi.edu.tr/site/scitak, websitem.gazi.edu.tr/site/gundogan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   guraz@gazi.edu.tr,nyucel@gazi.edu.tr, scitak@gazi.edu.tr, gundogan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Klinik örneklerden mikroorganizmaları izole etmeyi ve tanımlamayı bilir
Klinik mikrobiyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder
Klinik mikrobiyolojinin uygulama alanlarında kullanılan labaratuvar tekniklerini ve cihazları bilir


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  There is no prerequisite or co-requisite for this course
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Klinik mikrobiyolojiye giriş, insan normal mikrobiyal florasının önemi, infeksiyon yolları ve toksinler
2. Hafta  Normal mikrobiota, mikroorganizmaların vücuttaki etkileşimleri
3. Hafta  Normal mikrobiota mikroorganizmaların teşhis ve tanımlanması
4. Hafta  Patojen mikrobiotanın fonksiyonu ve önemi
5. Hafta  Patojen mikrobiota mikroorganizmalarının teşhis ve tanımlanması
6. Hafta  Hava yolu ile taşınan hastalıklar
7. Hafta  Solunum yolu infeksiyonları
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Doğrudan temas yolu ile geçen hastalıklar
10. Hafta  Boğaz kültürünün yapılması
11. Hafta  Hayvanlarla taşınan mikrobiyal hastalıklar
12. Hafta  İdrar Kültürünün yapılması
13. Hafta  Enfeksiyon teşhisinde kullanılan aletlerin ve cihazların tanıtılması
14. Hafta  Gaita Kültürünün yapılması
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Michael T. Madigan, John M. Martinko, David Stahl, David P. Clark. 2012. Brock Biology of Microorganisms, 13th Edition, Pearson Education Inc., Michael T. Madigan and John M. Martinko. 2009. Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Çev. Ed. Cumhur Çökmüş, Palme Yayınevi. -Bilimsel makaleler ve web siteleri.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
3
30
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
3
2
6
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
3
6
 Materyal tasarlama, uygulama
3
3
9
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
3
5
15
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX