GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
VİROLOJİ/BTM-401
Dersin Adı: VİROLOJİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Belma Aslim , Prof. Dr. Yavuz Beyatli, Doç. Dr. Zehra Nur Yüksekdağ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/baslim, http://websitem.gazi.edu.tr/site/beyatli, http://websitem.gazi.edu.tr/site/zehranur
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  baslim@gazi.edu.tr, beyatli@gazi.edu.tr, zehranur@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Viroloji ile ilgili problemleri ortaya koyabilir, problemleri çözmeye yönelik hipotez kurabilir, sonuçları analiz edebilir
Viruslerin yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlayabilir
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrayabilir
Virolojinin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapabilir, güncel bilgileri takip edebilir ve yorumlayabilir
Viroloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir ve etkin iletişim sağlayabilir
Edindiği viroloji bilgisini ve becerilerini eğitim, teknoloji, endüstri, sağlık problemlerini çözmek için kullanabilir
Virüslerin tarihsel gelişimini ve temel bilgilerini öğrenir, uygulama alanlarını bilir ve güncel bilgiyi takip edebilir
Viral ürünlerin kullanımı, yararları, riskleri ve canlılar üzerine etkilerini değerlendirebilir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Yok
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yok
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Virüsler hakkında genel bilgi ve virüslerin kimyasal yapısı
2. Hafta  Virüs morfolojisi ve çoğalması
3. Hafta  Virüslerin moleküler biyolojisi ve genetiği
4. Hafta  Virüs konak ilişkisi ve viral patojenite
5. Hafta  Viral proteinler ve biyoteknolojik virüs aşıları
6. Hafta  Bakteriyofajlar, viral vektörler ve biyoteknolojik uygulamalardaki kullanımı
7. Hafta   Viral hastalıklar
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Viral hastalıklar (Viral Hepatitler, Polio, Herpes,
10. Hafta  Viral hastalıklar (Rhabdo, Paramyxo, Influenza, Ebola)
11. Hafta  Viral hastalıklar (Retro, Nairo, kanser yapan virüsler)
12. Hafta  Gen terapisinde virüslerin kullanımı / Öğrenci Sunumları
13. Hafta  Tanısal viroloji ve viral hastalıkların tanısında biyoteknolojik uygulamalar / Değerlendirme testinin uygulanması (Quiz)
14. Hafta  Virüs ile biyolojik kontrol (böcek virüsleri) ve biyolojik savaşta kullanılan virüsler. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Dürdal, A., 2012. Moleküler, Klinik ve Tanısal Viroloji, Bilim Tıp. Carter, J. B. ve Saunders, V. A., 2007. Virology: Principles and Applications. John Wiley & Sons. Dimmock, N., Easton, A., Leppard, K., 2007. Modern Virology. Wiley-BlackwellH. 6.th.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
1
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
72
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.88
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX