GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
NANOGENOTOKSİKOLOJİ/MHG-409
Dersin Adı: NANOGENOTOKSİKOLOJİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Fatma Ünal, Prof. Dr. Deniz Yüzbaşıoğlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/funal, http://websitem.gazi.edu.tr/site/deniz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  funal@gazi.edu.tr, deniz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu dersi tamamlayan öğrenciler, Nanogenotoksisitede deneyler için materyali hazırlama ve ilgili cihazları kullanma becerisi kazanır.
Nanogenotoksikoloji alanındaki toplumsal sorunlara çözüm üretir, takım çalışması yapar, elde edilen verileri sözlü ve yazılı tekniklerle aktarır.
Nanogenotoksikolojide kullanılan yöntemleri endüstri, sağlık, gıda, çevre ve tarım alanlarına aktarabilme becerisi kazanır.
Nanogenotoksikoloji ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır, multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel,toplumsal değerlere duyarlı bireyler olur
Öğrenme gereksinimlerini belirler. Yaşam boyu öğrenmeyi geliştirebilir
Alanı ile ilgili sahip olduğu becerileri toplum yararına kullanır.
Nanogenotoksikoloji alanında, yurt içi ve yurt dışında lisans üstü çalışmaları yürütmek için gerekli temel bilgi ve yeterliliklere sahip olur.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Genetik dersini almış olmak
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Nanomateryaller, nanoteknoloji, nanoetik, sosyal konular ve yasal düzenlemeler.
2. Hafta  Nanomateryaller ve insan vücudu.
3. Hafta  Diagnostik uygulamalarda nanomateryaller.
4. Hafta  Terapötik uygulamalarda nanomateryaller.
5. Hafta  Öğrenci sunumları.
6. Hafta  Karbon esaslı, metalik ve metal oksik nanomateryaller ve genotoksik etkileri.
7. Hafta  Nanogenotoksikolojide mikronukleus testi ve uygulaması.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Nanogenotoksikolojide mikronukleus testi ve uygulaması.
10. Hafta  Öğrenci sunumları.
11. Hafta  Nanogenotoksikolojide Allium testi ve uygulaması.
12. Hafta  Nanogenotoksikolojide Allium testi ve uygulaması.
13. Hafta  Nanomateryaller, kanser ve nanotoksikolojinin geleceği.
14. Hafta  Öğrenci sunumları. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  Final exam
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -Reineke,J.2012.Nanotoxicity:Methods and Protocols. Humana Press. -Fadeel, B., Pietroiusti, A., Shvedova, A. A. 2012.Adverse Effects of Engineered Nanomaterials. Academic Presss. -Ramachandran, G.2011.Assessing Nanoparticle Risks to Human Health.Elsewier, London. -Berger, M.2009.Nano-Society: Pushing the Boundaries of Technology. RSC. -Konu ile ilgili makaleler.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, ödev, kaynak taraması, sunum.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
2
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
4
10
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
10
2
20
 Haftalık uygulamalı ders saati
4
2
8
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
3
1
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
1
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
1
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX