GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ELİZA TESTİ VE KULLANIMI/MHG-407
Dersin Adı: ELİZA TESTİ VE KULLANIMI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Hakkı Taştan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/hakki.tastan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hakkitastan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ülkemizde konu ile ilgili mevzuat ve yönetmelikleri öğrenir.
Biyolojik amaçla kullanılan Eliza testinin tarihsel gelişimi ve uygulama alanları hakkında temel bilgiye sahip olur.
Eliza testi için materyalleri hazırlama, kullanma, inceleme ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır.
Eliza testini sağlık, gıda, biyoçeşitlilik, çevre ve tarım alanlarına aktarma becerisini kazanır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yok
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin konusu ile yerel mevzuatın ilişkilendirilmesi.Konu ile ilgili uygulama yapan kurum,kuruluşlar, bunların araştırma imkanlarının ortaya konulması
2. Hafta  Proteinin yapısı, görevi ve kimyası.
3. Hafta  Eliza çalışma prensipleri.
4. Hafta  Eliza uygulama protokolleri.
5. Hafta  Eliza yönteminde kullanılan malzemeler ve temin yolları.
6. Hafta  Eliza yönteminde kit seçimi.
7. Hafta  Örnek hazırlama yöntemleri.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Eczacılıkta eliza kullanımı. Ve uygulaması
10. Hafta  Tarımda eliza kullanımı ve uygulaması
11. Hafta  Fizyolojide eliza kullanımı ve uygulaması
12. Hafta  Biyokimyada eliza kullanımı ve uygulaması
13. Hafta  Eliza testi sonrası, plate’in eliza reader ‘da okunması.
14. Hafta  Protein tespit sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması. Dersin genel değerlendirmesi ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Öztekin, A., 2012. Moleküler Biyolojide temel Teknikler , ISSBN:202012 Nobel Yayın Evi.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
1
5
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
2
10
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
4
2
8
 Okuma Faaliyetleri
1
2
2
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
2
4
8
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
5
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX