GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HİSTOKİMYASAL BOYAMA TEKNİKLERİ/MHG-405
Dersin Adı: HİSTOKİMYASAL BOYAMA TEKNİKLERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Zekiye Suludere, Prof. Dr.Selami Candan, Prof. Dr. Yusuf Kalender
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/zekiyes, http://websitem.gazi.edu.tr/site/scandan http://websitem.gazi.edu.tr/site/kalender
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  zekiyes@gazi.edu.tr, scandan@gazi.edu.tr, kalender@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mikroskop kullanmayı öğrenir.
Alanında yeni teknikler öğrenir ve uygular.
Laboratuvar deneyimi kazanır.
Hücre yapısını öğrenir ve alanında kullanır.
Etik değerleri öğrenir ve dikkat eder.
Kimyasal maddeleri öğrenir ve alanında kullanır. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Histokimyasal boyama tekniklerinin kullanım amaçları ve özellikleri.
2. Hafta  Yayma örnekler için boyama metotları, kan ve smear örneklerinin boyanması.
3. Hafta  Kesitlerde yaygın kullanılan boyama işlemleri.
4. Hafta  Laboratuvar uygulaması
5. Hafta  Karbohidratlar ve mukopolisakkaritlerin boyanması.
6. Hafta  Bağ dokusu elemanlarının boyanması.
7. Hafta  Laboratuvar uygulaması
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Sitoplazma, çekirdek kısımlarının, bazal laminanın boyanması.
10. Hafta  Sinir hücreleri ve sinirlerin boyanması.
11. Hafta  Hücrelerdeki pigment ve metallerin boyanması.
12. Hafta  Lipit ve proteinlerin boyanması.
13. Hafta  Laboratuvar uygulaması
14. Hafta  Özel hücrelerin boyanması. Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi
15. Hafta  Laboratuvar çalışması
16. Hafta  Laboratuvar çalışması
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Kiernan, J.A., 2008. Histological and Histochemical Methods: Theory and Practice. Scion Publishing Limited.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  nlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
5
10
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
2
2
4
 Okuma Faaliyetleri
5
2
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
2
2
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
8
16
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX